Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Monday, 10 February 2020

21-02-2020 DROI_PV(2020)02-10-1 PE648.328v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

17-02-2020 DROI_OJ(2020)02-17_1 PE647.133v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

10-02-2020 DROI_OJ(2020)02-10_1 PE647.000v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 DROI_PV(2020)01-22-1 PE646.947v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

15-01-2020 DROI_OJ(2020)01-22_1 PE646.840v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

07-01-2020 DROI_PV(2019)11-11-1 PE644.727v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

02-12-2019 DROI_PV(2019)12-02-1 PE644.894v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 DROI_OJ(2019)12-02_1 PE644.784v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI