Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00
ENVI ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-01-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

29-01-2020 ECON_PV(2020)01-22-1 PE646.917v01-00
ECON

 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK