Τελευταία νέα

What's new?

08-10-2019 - 08:03
Calender red and grey

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  Hearing of Executive Vice President-designate Valdis Dombrovskis

08-10-2019
EMPL ECON

The Employment and Social Affairs and the Economic and Monetary Affairs committees questioned Valdis Dombrovskis, Latvian candidate for An Economy that Works for People portfolio.

 

  Hearing of Commissioner-designate Helena Dalli

02-10-2019
FEMM EMPL

Women’s Rights and Employment committees quizzed Ms Dalli, Maltese candidate for the equality portfolio, on EU Gender Strategy and the fight against discrimination.

 

  Hearing of Commissioner-designate Nicolas Schmit

01-10-2019
EMPL

The Employment and Social Affairs Committee questioned Nicolas Schmit, candidate for the Jobs portfolio, on Europe’s social dimension and the future of work.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

08-10-2019 - 09:05
EMPL ECON BUDG Συνεδρίαση
07-10-2019 - 15:36
EMPL Συνεδρίαση
03-10-2019 - 18:36
AFCO EMPL Ακρόαση

Καλωσόρισμα

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL).

Η επιτροπή EMPL είναι αρμόδια για την απασχόληση και για όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας· την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων· τα δικαιώματα των εργαζομένων· τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας· το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων· τον κοινωνικό διάλογο· και κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο. Είμαστε επίσης αρμόδιοι για τις σχέσεις με πέντε οργανισμούς: Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας), EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία) , ETF (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης) και τη νεοσύστατη ELA (Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας).

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι