Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 09-12-2019 - 15:32
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, will focus on the wolf population within the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - The reform of the Common Agricultural Policy: public hearing (associated with ENVI)

AGRI 09-12-2019 - 12:36
CAP reform

On 4 December, the AGRI Committee, in association with the ENVI committee, organised a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP). This meeting took place during the current legislative work on the CAP beyond 2020. It addressed the components of the CAP reform package, as amended by the AGRI Committee, which might be appropriate for further consideration. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - The refrom of the Common Agricultural Policy

ENVI 04-12-2019 - 10:21
The reform of the common agricultural policy

AGRI in association with ENVI are organising on 4 December 2019 (15.30 to 18.30) a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP). (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - European Capitals of Culture: Impacts, Challenges and Prospects

CULT 05-12-2019 - 15:14
CULT committee public hearing

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - Hearing to take stock of the 2019 EU elections and the debate on the Future of Europe

AFCO 06-12-2019 - 10:20
Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe

The Committee on Constitutional Affairs organised a public hearing entitled “Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe”, which took place on 4 December 2019, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - The EU Strategy for Gender Equality - Hearing

FEMM 26-11-2019 - 11:44
Hearing on EU Strategy

On 4 December, FEMM Committee will hold a hearing on the EU Strategy for Gender Equality (2020-2024). The aim of the Hearing is to receive input from civil society and the academic world regarding the report on the same topic that will be drafted in the coming months. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

LIBE 02-12-2019 - 16:40
hearing Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

On 3 December 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing entitled "Towards a common EU strategy to fight corruption and organized crime – strengthening instruments and enhancing cooperation between relevant actors" (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Can we save the WTO Appellate Body?

INTA 20-11-2019 - 16:45
Initials WTO

The WTO Appellate Body, which is part of the WTO dispute settlement, is in major crisis. On 10 December 2019, it will no longer be able to function, as the mandates of two of its three remaining members, out of seven, will expire. This can have major implications for the multilateral trading system. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Hearing on Future low-cost air travel

TRAN 05-12-2019 - 09:59
Plane folded of a bank note held over a map with coins

Five speakers representing all sides of the aviation sector briefed the TRAN Members about most recent developments and strategic planning in the low-cost air travel sector. The focus was especially on the main challenges of digitalisation, decarbonisation, competitiveness, safety, climate change and improving working conditions and passenger experience. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Public hearing on Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence

SEDE 27-11-2019 - 09:41
SEDE hearing on artificial intelligence - 3 December 2019

SEDE organises a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on Tuesday 3 December 2019, from 10.30 to 12.30hrs, with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)