Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

04-12-2019 - European Capitals of Culture: Impacts, Challenges and Prospects

CULT 13-12-2019 - 17:39
CULT committee public hearing

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - Hearing to take stock of the 2019 EU elections and the debate on the Future of Europe

AFCO 07-01-2020 - 09:47
Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe

The Committee on Constitutional Affairs organised a public hearing entitled “Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe”, which took place on 4 December 2019, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2019 - The EU Strategy for Gender Equality - Hearing

FEMM 18-12-2019 - 11:35
Hearing on EU Strategy

On 4 December, FEMM Committee held a hearing on the EU Strategy for Gender Equality (2020-2024). The aim of the Hearing was to receive input from civil society and the academic world on the incoming European Commission proposal for the Strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

LIBE 02-12-2019 - 16:40
hearing Towards a common EU Strategy to fight corruption and organised crime

On 3 December 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing entitled "Towards a common EU strategy to fight corruption and organized crime – strengthening instruments and enhancing cooperation between relevant actors" (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Can we save the WTO Appellate Body?

INTA 20-11-2019 - 16:45
Initials WTO

The WTO Appellate Body, which is part of the WTO dispute settlement, is in major crisis. On 10 December 2019, it will no longer be able to function, as the mandates of two of its three remaining members, out of seven, will expire. This can have major implications for the multilateral trading system. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Hearing on Future low-cost air travel

TRAN 05-12-2019 - 09:59
Plane folded of a bank note held over a map with coins

Five speakers representing all sides of the aviation sector briefed the TRAN Members about most recent developments and strategic planning in the low-cost air travel sector. The focus was especially on the main challenges of digitalisation, decarbonisation, competitiveness, safety, climate change and improving working conditions and passenger experience. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Public hearing on Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence

SEDE 10-12-2019 - 16:45
SEDE hearing on artificial intelligence - 3 December 2019

SEDE organised a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on 3 December 2019 with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2019 - Hearing: Cross-border restitution of looted art

JURI 14-01-2020 - 10:58
Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

On 3 December 2019, the JURI Committee hosted a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event was organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)). (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-12-2019 - Hearing: State of play of the Landing Obligation: challenges and best practices

PECH 03-12-2019 - 15:42
Picture for poster of PECH hearing on Landing obligation

The reform of the Common Fisheries Policy (CFP) of 2013 foresaw the gradual elimination of the practice of discarding through the introduction an obligation to land all catches. It is one of the main features of the fisheries policy reform and as such requires continued committee attention. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-11-2019 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

LIBE 22-11-2019 - 18:11
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates. (Διαβάστε τη συνέχεια)