Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

03-12-2019 - Hearing: Cross-border restitution of looted art

JURI 02-12-2019 - 19:20
Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

On 3 December 2019, the JURI Committee will host a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event is organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)). (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-12-2019 - Hearing: State of play of the Landing Obligation: challenges and best practices

PECH 03-12-2019 - 15:42
Picture for poster of PECH hearing on Landing obligation

The reform of the Common Fisheries Policy (CFP) of 2013 foresaw the gradual elimination of the practice of discarding through the introduction an obligation to land all catches. It is one of the main features of the fisheries policy reform and as such requires continued committee attention. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-11-2019 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

LIBE 22-11-2019 - 18:11
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 18-11-2019 - 16:55
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 18-11-2019 - 16:55
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-11-2019 - Potential impact of the Mercosur agreement on the AGRI market: public hearing

AGRI 19-11-2019 - 14:54
AGRI audition Mercosur 18.11.2019

On 18 November, the AGRI Committee will organise a hearing to analyse the potential impacts of the Mercosur agreement on the agricultural market. Following 20 years of negotiations, the EU and Mercosur countries struck a political agreement in June 2019 which aims to bring political and economic relations between the trading partners closer together, and to create the world's biggest market (by population size), for goods and services. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-11-2019 - Violence against women in the Member States and best practices - Hearing - 18.11.2019

FEMM 20-11-2019 - 15:19
Violence Against Women

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public Hearing on FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens

PETI 14-11-2019 - 16:47
FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act concept - written text FATCA, world globe in background

On 12 November 2019 the Committee on Petitions organised a hearing on "FATCA and its extraterritorial impact on EU Citizens.” The aim of the hearing was to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by FATCA. The hearing consisted of two panels, focusing on financial services and the exchange of tax information with the US and on potential conflicts between European data protection rules and FATCA. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public hearing - Facing the new challenges of the EU fisheries control system

PECH 12-11-2019 - 16:15
Dutch fishing trawlers surrounded by seagulls, image to illustrate the hearing on Fisheries Control

An effective fisheries control system is essential to ensure that EU fisheries are managed in a sustainable manner, which in turn ensures the long-term viability of the EU fisheries sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public hearing on European Space Security and Defence

SEDE 22-11-2019 - 09:36
European space with satellite

SEDE organised a public hearing on 'European Space Security and Defence: What action at EU level to address militarisation of space and race for resources?' on Tuesday 12 November 2019 with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)