Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

07-03-2019 - Constitutionalism in the European Union

AFCO 12-03-2019 - 10:30
Gavel, Map of Europe and Constitution

During the AFCO meeting of 7 March, the public hearing 'Constitutionalism in the European Union and the constitutional interaction between the West and East of Europe' took place. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-03-2019 - Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy

AGRI 06-03-2019 - 11:19
Target in front of a landscape of cultivated fields and forest

On 4 March at 16.30h, the Committee held a public hearing on the “Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy”. This hearing fell within the current AGRI legislative work on the CAP beyond 2020. A shift towards a more performance-oriented CAP is indeed an important component of the reform package proposed by the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2019 - "The Future of the EU's Humanitarian Aid"

DEVE 04-04-2019 - 16:31
The future of the EU's Humanitarian Aid

With participants including Commissioner Stylianides and representatives from UN OCHA, the International Committee and International Federation of the Red Cross (ICRC/IFRC) and the NGO Médecins Sans Frontières (MSF), this public hearing on the future of the EU’s humanitarian aid provided Members the opportunity to discuss with stakeholders key humanitarian challenges, and the way forward to address these, including commitments made at the World Humanitarian Summit. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2019 - The labour and social situation of women in the EU – Hearing

FEMM 19-02-2019 - 16:28
The labour and social situation of women in the EU

In the context of the development of measures aimed at reconciling work and family life and following a decade of economic and financial crisis, it is essential to monitor the evolution of the labour and social situation of women in the EU. The hearing will have a double focus, examining two inter-related issues: unemployed young women and the women in precarious sectors who are at risk of poverty. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - EU-Taiwan trade relations

INTA 22-02-2019 - 10:01
city view

The purpose of this hearing was primarily to look at the state of play of the bilateral economic relations between the EU and Taiwan. Representatives of the Commission and of the EEAS brought up the institutional approach, while the business angle was delivered by a representative of a German company active in Taiwan on the field of wind-turbine (ENERCON Taiwan). (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Public hearing on First assessment of implementation of the landing obligation

PECH 20-02-2019 - 17:06
Fishing boat at sea with boxes of fresh fish just caught

Landing obligation is a long-standing policy goal of the EU Common Fisheries Policy that requires fishers to bring all catch ashore eliminating discards at sea. The policy has been phased in gradually over the years and is fully implemented starting this year, 2019. The speakers’ profiles combine first-hand industry expertise with scientific analysis. The audience would receive the most recent overview about the implementation of this important component of the fisheries policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Connectivity of the digital future

ITRE 19-02-2019 - 16:09
City skyline with digital connections. Smart city concept.

On 19th of February, from 14:30 to 17:00, two panels shed light on the complex issues of fifth generation wireless mobile standard (5G), taking on board the experience gathered from ongoing 5G trials across the European Union. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Hearing on attacks on the legal profession and lawyers defending human rights

DROI 07-02-2019 - 13:59
DROI

The Subcommittee on human rights will hold a public hearing on “Attacks on the legal profession and lawyers defending human rights”, on 19 February 2019, from 09.00-10.30, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-02-2019 - Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Malta

TAX3 25-02-2019 - 16:39
Public hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Malta"

Several money laundering cases have been published in the recent years affecting different EU Member States. Given that some Maltese political exposed persons have been mentioned in different money laundering cases, an exchange of letters took place between the TAX3 committee and Maltese authorities in order to better understand the government's role and actions taken the Maltese authorities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). (Διαβάστε τη συνέχεια)