Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Women’s Role in Peace Processes including the specific case of Western Balkans

FEMM 05-04-2019 - 09:34
Poster for our Hearing Women in Peace Processes

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will be holding a hearing on Women's role in peace processes on April 2 from 15.00 to 16.30. Women's participation in conflict prevention and resolution can improve outcomes before, during and after conflicts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE 22-11-2019 - 09:37
Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE organised a public hearing on 'Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs' on Tuesday 2nd April, from 14.30 to 16.00, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2019 - Joint PETI and ENVI Public Hearing on Climate Change Denial

PETI ENVI 25-03-2019 - 11:09
Climate choice concept as a person standing at a cross road between an unhealthy scene with polluted dirty air contrasted with a green healthy horizon of plants and clean air for global ecology

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2019 - Education in human rights : progress, lessons learnt and challenges

DROI 20-03-2019 - 17:01
DROI

This hearing will address the issue of human rights education and Members will have the opportunity to hear about the lessons learned so far and the challenges ahead from different perspectives. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters

AFCO 26-03-2019 - 09:39
EU ballot box with star flags

On 18 March 2019, AFCO organised a public hearing on "European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters". Three experts were invited: - Ms Claire McGing, Maynooth University - Dr. Marina Costa Lobo, University of Lisbon - Prof. Juan Rodríguez Teruel, University of Valencia - as well as representatives of the Commission and Parliament dealing with communication campaigns. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - Hearing on the role of inland waterways in the intermodal transport system

TRAN 19-03-2019 - 17:09
Harbour, crane, container ship, truck, train, multimodal

In order to achieve the ambitious goals of the Union to reduce the CO2 emissions, it will be important to unleash the full potential of the inland waterway transport. Interface with other modes of transport needs to be fully interoperable and efficient in order to achieve a modal shift towards this sustainable mode of transport. Innovation in the sector, including digitalisation and modernisation of the fleet will be crucial factors to achieve these goals. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - Rule of Law in the Accession Process

AFET LIBE 15-03-2019 - 13:12
Joint Hearing - AFET LIBE

On Monday 18 March 2019, the Committees on Foreign Affairs (AFET), and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on the rule of law in the accession process. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-03-2019 - Constitutionalism in the European Union

AFCO 12-03-2019 - 10:30
Gavel, Map of Europe and Constitution

During the AFCO meeting of 7 March, the public hearing 'Constitutionalism in the European Union and the constitutional interaction between the West and East of Europe' took place. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-03-2019 - Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy

AGRI 06-03-2019 - 11:19
Target in front of a landscape of cultivated fields and forest

On 4 March at 16.30h, the Committee held a public hearing on the “Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy”. This hearing fell within the current AGRI legislative work on the CAP beyond 2020. A shift towards a more performance-oriented CAP is indeed an important component of the reform package proposed by the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)