Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

05-02-2019 - Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets

TAX3 25-02-2019 - 17:28
TAX3 Hearing on “Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets, in particular in European cities"

Accommodation is an important part of citizens spending that price increase in real estate impacts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-02-2019 - Public hearing on "Deutsche Bank"

TAX3 25-02-2019 - 17:27
TAX3 hearing on "Deutsche Bank"

Deutsche Bank is one of the world systemic banks. In the recent years media have published different pieces of news on alleged money laundering and tax evasion activities involving Deutsche Bank. In order to shed some light to the different cases affecting the bank's public image a DB representative will describe the internal policy of this institution as well as the mechanisms in place to curb these activities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reduction

ENVI 28-01-2019 - 15:16
Half Earth Image furnished by Nasa protected by a hand preventing CO2 gas emissions, nuclear waste, oil waste, deforestation, global warming represented by hand drawn symbols

Parties to the Paris Agreement are invited to communicate, by 2020, their mid-century, long-term low GHG emission development strategies. The Energy Governance Union Regulation also provides that the Commission adopts a proposal for a Union long-term strategy for greenhouse gas emissions reduction in accordance with the Paris Agreement which includes a scenario on achieving net zero greenhouse gas emissions within the Union by 2050 and negative emissions thereafter. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU

TAX3 25-02-2019 - 17:26
Public hearing on “Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU”

On 29th of January, from 14.30 to 17.30, the TAX3 committee will hold a public hearing on “Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU”. Two panels combining experts including among others Mr Bill Browder will shed light on the complex cases of money laundering recently discovered. These cases have affected banks and finance corporations across the EU and evidence shows linkages with organized crime, such as demonstrated in the murder of Mr Magnitsky. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-01-2019 - The evaluation of the Tax Gap

TAX3 25-02-2019 - 17:25
Public hearing on the evaluation of the tax gap

On 24th of January, from 10.30 to 12.00, the TAX3 committee will hold a public hearing on "The evaluation of the Tax Gap". The target of the hearing is to better understand the different methodologies to assess the amount of tax evasion and avoidance. The experts invited have published various and relevant articles and books aiming at better assessing the dimensions of this problem which would help policy makers to better tackle this issue. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-01-2019 - Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia

TAX3 25-02-2019 - 17:27
Public hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”

On 24 January 2019, the TAX3 Committee will hold a hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”. Investigative journalist Jan Kuciak and his partner Martina Kusnirova were shot dead in February in what was the first targeted killing of a reporter in the country's history. Mr Kuciak, who was 27 at the time of his murder, had been investigating alleged financial crimes and tax frauds. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things"

JURI 26-06-2019 - 14:35

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - EU-Asia connectivity and its impact on trade

INTA 31-01-2019 - 16:58
Image of the planet

This hearing addressed the different approaches to EU-Asia connectivity and the issues at stake when it comes to trade. The first panel focused on the possible synergies and challenges with the different approaches and the promotion of multilateral solution, with two well known academics and representatives of Institutions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public hearing on security policies and human rights : difficulties and opportunities

DROI SEDE 17-01-2019 - 15:55
DROI

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

PECH 05-02-2019 - 17:36
Poster for the Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

On 26 September 2018, representatives from 18 Mediterranean and Black Sea countries as well as the EU signed in Malta a Ministerial Declaration aimed at implementing a Regional Action Plan for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea. (Διαβάστε τη συνέχεια)