Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

19-02-2019 - EU-Taiwan trade relations

INTA 22-02-2019 - 10:01
city view

The purpose of this hearing was primarily to look at the state of play of the bilateral economic relations between the EU and Taiwan. Representatives of the Commission and of the EEAS brought up the institutional approach, while the business angle was delivered by a representative of a German company active in Taiwan on the field of wind-turbine (ENERCON Taiwan). (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Public hearing on First assessment of implementation of the landing obligation

PECH 20-02-2019 - 17:06
Fishing boat at sea with boxes of fresh fish just caught

Landing obligation is a long-standing policy goal of the EU Common Fisheries Policy that requires fishers to bring all catch ashore eliminating discards at sea. The policy has been phased in gradually over the years and is fully implemented starting this year, 2019. The speakers’ profiles combine first-hand industry expertise with scientific analysis. The audience would receive the most recent overview about the implementation of this important component of the fisheries policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Connectivity of the digital future

ITRE 19-02-2019 - 16:09
City skyline with digital connections. Smart city concept.

On 19th of February, from 14:30 to 17:00, two panels shed light on the complex issues of fifth generation wireless mobile standard (5G), taking on board the experience gathered from ongoing 5G trials across the European Union. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Hearing on attacks on the legal profession and lawyers defending human rights

DROI 07-02-2019 - 13:59
DROI

The Subcommittee on human rights will hold a public hearing on “Attacks on the legal profession and lawyers defending human rights”, on 19 February 2019, from 09.00-10.30, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-02-2019 - Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Malta

TAX3 25-02-2019 - 16:39
Public hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Malta"

Several money laundering cases have been published in the recent years affecting different EU Member States. Given that some Maltese political exposed persons have been mentioned in different money laundering cases, an exchange of letters took place between the TAX3 committee and Maltese authorities in order to better understand the government's role and actions taken the Maltese authorities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-02-2019 - Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets

TAX3 25-02-2019 - 17:28
TAX3 Hearing on “Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets, in particular in European cities"

Accommodation is an important part of citizens spending that price increase in real estate impacts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-02-2019 - Public hearing on "Deutsche Bank"

TAX3 25-02-2019 - 17:27
TAX3 hearing on "Deutsche Bank"

Deutsche Bank is one of the world systemic banks. In the recent years media have published different pieces of news on alleged money laundering and tax evasion activities involving Deutsche Bank. In order to shed some light to the different cases affecting the bank's public image a DB representative will describe the internal policy of this institution as well as the mechanisms in place to curb these activities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reduction

ENVI 28-01-2019 - 15:16
Half Earth Image furnished by Nasa protected by a hand preventing CO2 gas emissions, nuclear waste, oil waste, deforestation, global warming represented by hand drawn symbols

Parties to the Paris Agreement are invited to communicate, by 2020, their mid-century, long-term low GHG emission development strategies. The Energy Governance Union Regulation also provides that the Commission adopts a proposal for a Union long-term strategy for greenhouse gas emissions reduction in accordance with the Paris Agreement which includes a scenario on achieving net zero greenhouse gas emissions within the Union by 2050 and negative emissions thereafter. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU

TAX3 25-02-2019 - 17:26
Public hearing on “Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU”

On 29th of January, from 14.30 to 17.30, the TAX3 committee will hold a public hearing on “Money laundering cases involving Russian individuals and their effect on the EU”. Two panels combining experts including among others Mr Bill Browder will shed light on the complex cases of money laundering recently discovered. These cases have affected banks and finance corporations across the EU and evidence shows linkages with organized crime, such as demonstrated in the murder of Mr Magnitsky. (Διαβάστε τη συνέχεια)