Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

24-01-2019 - The evaluation of the Tax Gap

TAX3 25-02-2019 - 17:25
Public hearing on the evaluation of the tax gap

On 24th of January, from 10.30 to 12.00, the TAX3 committee will hold a public hearing on "The evaluation of the Tax Gap". The target of the hearing is to better understand the different methodologies to assess the amount of tax evasion and avoidance. The experts invited have published various and relevant articles and books aiming at better assessing the dimensions of this problem which would help policy makers to better tackle this issue. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-01-2019 - Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia

TAX3 25-02-2019 - 17:27
Public hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”

On 24 January 2019, the TAX3 Committee will hold a hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”. Investigative journalist Jan Kuciak and his partner Martina Kusnirova were shot dead in February in what was the first targeted killing of a reporter in the country's history. Mr Kuciak, who was 27 at the time of his murder, had been investigating alleged financial crimes and tax frauds. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things"

JURI 26-06-2019 - 14:35

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - EU-Asia connectivity and its impact on trade

INTA 31-01-2019 - 16:58
Image of the planet

This hearing addressed the different approaches to EU-Asia connectivity and the issues at stake when it comes to trade. The first panel focused on the possible synergies and challenges with the different approaches and the promotion of multilateral solution, with two well known academics and representatives of Institutions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public hearing on security policies and human rights : difficulties and opportunities

DROI SEDE 17-01-2019 - 15:55
DROI

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

PECH 05-02-2019 - 17:36
Poster for the Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

On 26 September 2018, representatives from 18 Mediterranean and Black Sea countries as well as the EU signed in Malta a Ministerial Declaration aimed at implementing a Regional Action Plan for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Implementation of EU Funds aimed at fighting violence against women & girls – Hearing

FEMM 25-01-2019 - 10:59
Violence Against Women and Girls

The aim of the hearing is to analyse the effectiveness of money spent on combating violence against women in the context of the EU accession to the Istanbul Convention. The event will count on the presentations of experts from the WAVE Network, the Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) and the European Women's Lobby. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-01-2019 - Harmonisation as a principle for Single Market legislation

IMCO 04-02-2019 - 11:03
Harmonisation as principle for the single market legislation

Two panels discussed the actual benefits of the harmonisation of national rules and the possible future framework for harmonisation in the EU Single Market. Business and consumer representatives together with policy making representatives from the EU Council and the European Commission delved into the issues of reducing regulatory obstacles, bringing transparency for consumers, attracting investments and competing at global level through harmonisation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-01-2019 - Public Hearing on “European Added Value”

CONT 23-01-2019 - 11:20
MEPs want adequate EU funding to meet new challenges like security and migration and deliver on existing policy aims such as regional development and Erasmus+. © AP images/European Union - EP

The public hearing focused on the success stories thanks to the EU and its European added value. The hearing was split in three panels: Competitiveness, Cohesion Policy and Sustainable Growth. Experts were invited to take part of these panels. (Διαβάστε τη συνέχεια)