Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

22-01-2019 - Harmonisation as a principle for Single Market legislation

IMCO 04-02-2019 - 11:03
Harmonisation as principle for the single market legislation

Two panels discussed the actual benefits of the harmonisation of national rules and the possible future framework for harmonisation in the EU Single Market. Business and consumer representatives together with policy making representatives from the EU Council and the European Commission delved into the issues of reducing regulatory obstacles, bringing transparency for consumers, attracting investments and competing at global level through harmonisation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-01-2019 - Public Hearing on “European Added Value”

CONT 23-01-2019 - 11:20
MEPs want adequate EU funding to meet new challenges like security and migration and deliver on existing policy aims such as regional development and Erasmus+. © AP images/European Union - EP

The public hearing focused on the success stories thanks to the EU and its European added value. The hearing was split in three panels: Competitiveness, Cohesion Policy and Sustainable Growth. Experts were invited to take part of these panels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

06-12-2018 - EU-Japan relations

AFET 27-11-2018 - 16:17
EU-Japan relations - Koi fish side by side

On 17 July 2018 in the EU-Japan Summit in Tokyo the political framework agreement ‘EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA)’ and the free trade agreement ‘EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)’ were signed. The hearing will take stock of this bilateral strategic partnership and comes just after the Foreign Affairs Committee (AFET) vote on SPA Consent and Resolution on 21 November. The agreement will be debated and voted in the December plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Russian influence in South-East Europe

SEDE 17-10-2019 - 15:28
Public Hearing - Russian influence in South-East Europe

SEDE organised a public hearing on 'Russian influence in South-East Europe' on Monday 3rd December 2018, from 17.00 to 18.30, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights

DROI 29-11-2018 - 18:13
DROI

On Monday 3 December the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights and human rights defenders. The discussion will focus on both new threats and new opportunities that digitalisation, big data, artificial intelligence and cyber security represent. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Public hearing on "Alleged aggressive tax planning schemes within the EU"

TAX3 10-01-2019 - 10:17
TAX3 public hearing on “Aggressive tax planning schemes within the European Union” on 27 November 2018

Further to the hearing with multinational corporations held on 21 June 2018 at which McDonald’s and Nike Inc. participated, the TAX3 Committee decided to hold a second hearing on 27 November with the Kering Group, Google and Facebook. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Hearing on e-Evidence

LIBE 10-01-2019 - 15:39
evidence

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising a public hearing to be held in Brussels on 27 November 2018 on "Electronic evidence in criminal matters". (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - The Constitutional Perspective of EU's social dimension (Future of Europe)

AFCO 11-12-2018 - 15:44
EP AFCO PH

On 27 November 2018, AFCO Committee organized a public hearing entitled "The Constitutional Perspective of EU's social dimension in the context of the debate on the future of Europe". Three experts have been invited to speak: 1/ Mr Frank Vandenbroucke, Professor at the University of Amsterdam 2/ Mr Francesco Costamagna, Associate Professor of European Union law and lecturer in international public law at the Law Department of University of Turin 3/ Ms Esther Lynch, Confederal Secretary, ETUC. (Διαβάστε τη συνέχεια)

26-11-2018 - Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework

TAX3 ECON 11-12-2018 - 16:57
Public hearing on “Cum Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”

On Monday 26 November 2018, from 19.00 to 20.30, TAX3 together with the ECON Committee will hold a public hearing on “Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”. The purpose of this hearing is to examine the recent revelation of the CumEx files, which has shown that over EUR 55 billion have been defrauded through various schemes. (Διαβάστε τη συνέχεια)