Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

26-11-2018 - Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework

TAX3 ECON 11-12-2018 - 16:57
Public hearing on “Cum Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”

On Monday 26 November 2018, from 19.00 to 20.30, TAX3 together with the ECON Committee will hold a public hearing on “Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”. The purpose of this hearing is to examine the recent revelation of the CumEx files, which has shown that over EUR 55 billion have been defrauded through various schemes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - CONT-AGRI Joint Public Hearing on LEADER experiences

CONT 11-06-2019 - 11:43
landscape of fields and mountains

On 22.11.2018, the Committees on Budgetary Control and on Rural Development held a joint public hearing on "Leader experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development". The meeting was organised in an AGRI committee slot. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 07-01-2019 - 13:42
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - Roaming in the Union - One year on

ITRE 26-11-2018 - 11:07
Wholesale roaming in the EU

On 22 November 2018, the ITRE Committee will hold a public hearing on roaming at the European Parliament in Brussels (JAN building, Room 4Q2). (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Children victims or witnesses of gender-based violence – Hearing – 21.11.2018

FEMM 20-11-2018 - 11:38
Children Victims or Witnesses of Gender-Based Violence within Families

Domestic violence is a violation of children's rights whether they are victims themselves or witnesses of violence in the family. Domestic violence has a harmful effect on the development of children. The exposure to gender-based violence denies children their right to a safe and stable home environment. Domestic violence against children has many different manifestations and can be in the form of sexual violence, physical and/or psychological violence. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Public hearing on “Combatting Money-Laundering in the EU Banking system”

TAX3 11-12-2018 - 17:03
Public hearing on “Combatting Money-Laundering in the EU Banking system”

In light of the recent serious allegations of money laundering involving some EU financial institutions, particularly Danske Bank and ING Groep, the TAX3 Committee has decided to hold a hearing on money laundering in banks on 21 November 2018 with a view to improving the financial supervisory system. This hearing is the second one that held by the TAX3 Committee on this particular matter. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - Hearing on the situation of the Rule of Law in Poland

LIBE 10-01-2019 - 15:41
rule of law justice statue

A hearing on "The situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the independence of the judiciary" is organised on 20 November 2018, as a follow-up of the EP Rule of Law mission to Poland that took place from 19 until 21 September 2018. The hearing will be chaired by Mr Claude Moraes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - High-Level Conference: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

DROI 21-11-2018 - 15:12
DROI

This year marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). It is a milestone document which over the decades has inspired a rich body of legally binding international human rights treaties. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)