Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

22-11-2018 - Roaming in the Union - One year on

ITRE 26-11-2018 - 11:07
Wholesale roaming in the EU

On 22 November 2018, the ITRE Committee will hold a public hearing on roaming at the European Parliament in Brussels (JAN building, Room 4Q2). (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Children victims or witnesses of gender-based violence – Hearing – 21.11.2018

FEMM 20-11-2018 - 11:38
Children Victims or Witnesses of Gender-Based Violence within Families

Domestic violence is a violation of children's rights whether they are victims themselves or witnesses of violence in the family. Domestic violence has a harmful effect on the development of children. The exposure to gender-based violence denies children their right to a safe and stable home environment. Domestic violence against children has many different manifestations and can be in the form of sexual violence, physical and/or psychological violence. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Public hearing on “Combatting Money-Laundering in the EU Banking system”

TAX3 11-12-2018 - 17:03
Public hearing on “Combatting Money-Laundering in the EU Banking system”

In light of the recent serious allegations of money laundering involving some EU financial institutions, particularly Danske Bank and ING Groep, the TAX3 Committee has decided to hold a hearing on money laundering in banks on 21 November 2018 with a view to improving the financial supervisory system. This hearing is the second one that held by the TAX3 Committee on this particular matter. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - Hearing on the situation of the Rule of Law in Poland

LIBE 10-01-2019 - 15:41
rule of law justice statue

A hearing on "The situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the independence of the judiciary" is organised on 20 November 2018, as a follow-up of the EP Rule of Law mission to Poland that took place from 19 until 21 September 2018. The hearing will be chaired by Mr Claude Moraes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - High-Level Conference: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

DROI 21-11-2018 - 15:12
DROI

This year marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). It is a milestone document which over the decades has inspired a rich body of legally binding international human rights treaties. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - Trade Policy Day: “Trade-for-All: What are the benefits for our people?”

INTA 21-11-2018 - 14:37
Image of two strips red and blue with white letters stating trade policy day

The theme of this years´ edition of the Trade Policy Day was “Trade-for-All: What are the benefits for our people?” INTA held its' third Trade Policy Day focussing on the implementation of the Commission`s Trade for All strategy which was adopted in October 2015. Alan Beattie from the Financial Times moderated a high-level panel with seven speakers including Trade Commissioner Malmström. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - Hearing: Cross-border family disputes: safeguarding children’s rights

JURI 26-06-2019 - 14:36
a small girl in pink dress is on the right side of the picture thinking about her parents breaking up. they are on the left side of the picture.

On the 19 November, the JURI Committee with Elisabeth Morin-Chartier MEP and EP Coordinator on Children’s Rights hosted a public hearing on safeguarding the rights of the child in cross-border family disputes. The event was organised in the context of the work of the Coordinator in cross-border parental child abduction and family disputes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - European Youth Hearing (follow-up of the EYE2018) in LIBE Committee

LIBE 27-11-2018 - 12:32
European Youth Hearings 2018

Young people will attend the LIBE Committee meeting for the European Youth Hearing on 19 November from 15:00 to 15:45. You can follow the hearing live on the EYE Facebook page and join the debate on social media using the hashtag #EYE2018. (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-11-2018 - Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain

AGRI 06-11-2018 - 15:40
Hearing on the food chain

The Committee held a Public Hearing on “Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain - with a particular focus on the dairy sector”. The aim of the hearing was to discuss the latest developments in the ways farmers cooperate in order to strengthen their position in the food chain. (Διαβάστε τη συνέχεια)