Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

19-11-2018 - Trade Policy Day: “Trade-for-All: What are the benefits for our people?”

INTA 21-11-2018 - 14:37
Image of two strips red and blue with white letters stating trade policy day

The theme of this years´ edition of the Trade Policy Day was “Trade-for-All: What are the benefits for our people?” INTA held its' third Trade Policy Day focussing on the implementation of the Commission`s Trade for All strategy which was adopted in October 2015. Alan Beattie from the Financial Times moderated a high-level panel with seven speakers including Trade Commissioner Malmström. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - Hearing: Cross-border family disputes: safeguarding children’s rights

JURI 26-06-2019 - 14:36
a small girl in pink dress is on the right side of the picture thinking about her parents breaking up. they are on the left side of the picture.

On the 19 November, the JURI Committee with Elisabeth Morin-Chartier MEP and EP Coordinator on Children’s Rights hosted a public hearing on safeguarding the rights of the child in cross-border family disputes. The event was organised in the context of the work of the Coordinator in cross-border parental child abduction and family disputes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - European Youth Hearing (follow-up of the EYE2018) in LIBE Committee

LIBE 27-11-2018 - 12:32
European Youth Hearings 2018

Young people will attend the LIBE Committee meeting for the European Youth Hearing on 19 November from 15:00 to 15:45. You can follow the hearing live on the EYE Facebook page and join the debate on social media using the hashtag #EYE2018. (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-11-2018 - Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain

AGRI 06-11-2018 - 15:40
Hearing on the food chain

The Committee held a Public Hearing on “Models of cooperation to strengthen farmers’ position in the food chain - with a particular focus on the dairy sector”. The aim of the hearing was to discuss the latest developments in the ways farmers cooperate in order to strengthen their position in the food chain. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-10-2018 - Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

LIBE FEMM 10-01-2019 - 15:47
Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

The LIBE and FEMM Committees are jointly presenting the new report of the European Institute for Gender Equality on "Gender-specific measures in anti-trafficking actions". The report includes guidance on the implementation of the anti-trafficking directive in a gender specific manner. Guest speakers will be Dr Myria Vassiliadou, EU Anti-Trafficking Coordinator and Ms Virginia Langbakk, Director of the Europe Institute for Gender Equality (EIGE). (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-10-2018 - Public debate on the future of development with Bill Gates

DEVE 22-10-2018 - 10:59
Bill Gates and Federica Mogherini

Bill Gates and Federica Mogherini Biil Gates and Federica Mogherini

On Wednesday, 17 October 2018, the Committee on Development and the European Think Tank Group (ETTG) jointly hosted and engaged in a debate with Federica Mogherini, Bill Gates and high-level experts on 'Innovation in Development: The Future of EU international cooperation'. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-10-2018 - Golden visas and other national schemes providing tax privileges

TAX3 11-12-2018 - 17:05
TAX3 public hearing on "Golden visas and other national schemes providing tax privileges (free ports, Special Economic Zones)"

On 15 October 2018, the TAX3 Committee will hold a public hearing on "Golden visas and other national schemes providing tax privileges (free ports, special economic zones)" consisting of two panels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-10-2018 - Hearing on contemporary forms of slavery in third countries

DROI 01-10-2018 - 17:27
DROI

On 11 October the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on contemporary forms of slavery in third countries, which will address the many practices of contemporary slavery such as forced labour, debt bondage, serfdom, child labour, sexual slavery and servile forms of marriage. Experts will also discuss the root causes of slavery and ways in which to effectively eradicate slavery in all its forms. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - EU-Vietnam Free Trade and Investment Protection Agreements

INTA 21-11-2018 - 14:46
Image of the city busy street at night with old and new buildings in contrast to each other.

On 10 October, the INTA Committee organized a public hearing on Free Trade Agreement (FTA) and Investment Protection Agreement (IPA) between the European Union and Vietnam. The agreements were concluded recently and the European Parliament will be requested to give its consent to these historic deals. The hearing hosted chief negotiators of the agreements from both sides, as well as experts and stakeholders (business, human rights, including labour and environment) from the EU and from Vietnam. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Hearing on "Collective redress: towards improved access to justice for all?"

JURI 26-06-2019 - 14:37
in the picture there is a gavel formed by a group of people which will hammer a mallet also formed by a group of people

On 10 October, the JURI Committee had a presentation and a hearing on collective redress (15.30-17.00). The event was organised in the context of the current parliamentary work on the Commission’s proposal for a directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers. (Διαβάστε τη συνέχεια)