Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

CONT

CONT Committee is organising a public hearing entitled 'Implementation of EU funds: towards more effective management and control systems under shared management'. This public hearing will focus on prevention and ex-post tools and on roles of different actors on Member States and EU levels in the response to shortcomings in the shared management. Provisional speakers include representatives from the Commission, the European Court of Auditors, an NGO, and from national authorities.

ECON

On 26 May from 10.00 to 12.00, the Committees on Budgets and on Economic and Monetary Affairs organised jointly a public hearing on “The role of the European Investment Bank in the EU response to the COVID-19 outbreak and the post-crisis recovery”.

BUDG

On 26 May from 10.00 to 12.00, the Committees on Budgets and on Economic and Monetary Affairs are organising jointly a public hearing on “The role of the European Investment Bank in the EU response to the COVID-19 outbreak and the post-crisis recovery”.

LIBE

On 20 February 2020, the LIBE Committee will hold a hearing on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters

CULT

The CULT Committee hold a public hearing on "The use of Artificial Intelligence in education, culture and the audiovisual sector" on Wednesday 19 February 2020. Five experts were invited.

PECH

The objective of this hearing is to listen to different stakeholders about the current challenges facing the aquaculture sector, notably linked to production. The speakers include fish farmers from varied realities, ranging from sea-based aquaculture in the Atlantic and Mediterranean to the ponds of the Czech Republic. Other speakers include researchers and entrepreneurs involved in developing innovative practices, from Hungary, Belgium and Croatia.

TRAN

Four experts from Portugal, Sweden, the Czech Republic and Belgium will debate with TRAN Members on the role of public transport in low-density areas. They will raise the specific characteristics and challenges faced by those areas and the resulting importance of services ensuring mobility. The hearing should provide an overview of good practices and case studies and would outline possible recommendations (logistics, pricing policies, etc.) for the future.

LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising on 19 February 2020 a Hearing on the Implementation of the Dublin III Regulation.

AGRI

The public hearing taking place on 18 February focused on EU support for Innovation in Agriculture: first, within the Common Agriculture Policy and the AGRI-EIP and second, in the EU Framework programme for Research and Innovation (Horizon Europe) and the future Mission “Soil health Food”.

DROI

Public hearing on authoritarianism and shrinking space for freedom of expression, press freedom and human rights defenders, with case studies on China, Egypt and Russia

DROI

This hearing will examine the state of international law on freedom of thought, conscience and religion and study lessons learned from past policies and actions that have contributed towards its protection. Participants will also discuss best practices of interreligious dialogue for promoting tolerance and fighting against discrimination based on religious motivations.

Load more