Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

ENVI ITRE

On Tuesday 22 September, from 9.00 - 12.00, ENVI and ITRE will be holding a joint public online hearing on the critical issue of "How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens."

AFCO JURI

On 14 July 2020, the Committee on Legal Affairs and the Committee on Constitutional Affairs held a public remote hearing on the Consequences of the Judgment of 5 May 2020 of the Second Senate of the German Constitutional Court.

CONT

On 06.07.2020, the CONT Committee held a public hearing entitled 'Follow-up of OLAF case files, fighting fraud, corruption and other irregularities in the Member States'. This public hearing focused on the follow-up of OLAF's recommendations and, in this regard, aimed to present different views from the Member States' authorities.

AFET

On 6 July, the Committee on Foreign Affairs will hold an online hearing on the geopolitical implications of the COVID-19 crisis. The pandemic has had profound geopolitical consequences that inevitably affect key aspects of EU foreign policy, including relations with major global powers, humanitarian aid, development and peacekeeping, and the fight against disinformation and cyber-attacks.

ECON

On 15 June from 15.45 to 18.45, the Committee on Economic and Monetary Affairs will hold a public hearing with IMF and OECD chief economists (Gopinath and Boone) and top academics (Gourinchas, Gabor, Hoogduin, Giacché and Pettifor) on "The COVID-19 outbreak, its expected impact on the EU economy and possible policy responses including monetary and fiscal measures" to receive first-hand information and discuss policy options to respond to the crisis in the best possible way.

CONT

On 11 June 2020, the CONT Committee organised a public hearing entitled 'Implementation of EU funds: towards more effective management and control systems under shared management (i.e risk assessment tools, conditionality and future role of EPPO)'. This hearing focused on the current situation concerning prevention and remedies of errors and fraud in shared management and discussed possible ways Member States and the Commission can respond to shortcomings in shared management.

ECON

On 26 May from 10.00 to 12.00, the Committees on Budgets and on Economic and Monetary Affairs organised jointly a public hearing on “The role of the European Investment Bank in the EU response to the COVID-19 outbreak and the post-crisis recovery”.

BUDG

On 26 May from 10.00 to 12.00, the Committees on Budgets and on Economic and Monetary Affairs are organising jointly a public hearing on “The role of the European Investment Bank in the EU response to the COVID-19 outbreak and the post-crisis recovery”.

LIBE

On 20 February 2020, the LIBE Committee will hold a hearing on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters

CULT

The CULT Committee hold a public hearing on "The use of Artificial Intelligence in education, culture and the audiovisual sector" on Wednesday 19 February 2020. Five experts were invited.

PECH

The objective of this hearing is to listen to different stakeholders about the current challenges facing the aquaculture sector, notably linked to production. The speakers include fish farmers from varied realities, ranging from sea-based aquaculture in the Atlantic and Mediterranean to the ponds of the Czech Republic. Other speakers include researchers and entrepreneurs involved in developing innovative practices, from Hungary, Belgium and Croatia.

Load more