Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

22-07-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on the Implementation of the Dublin III Regulation EN

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINION On reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

16-07-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

DRAFT OPINION on the gender dimension in Cohesion Policy EN

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον προσδιορισμό του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

09-06-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 105 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προσδιορισμός του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 80 - Σχέδιο γνωμοδότησης Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - The EU Strategy for Gender Equality

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 354 - 433 - Σχέδιο έκθεσης Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον προσδιορισμό του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 84 - Σχέδιο γνωμοδότησης Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 95 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 265 - Σχέδιο έκθεσης Ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1- 83 - Σχέδιο γνωμοδότησης Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 209 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 26 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Γνωμοδότηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 61 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD