Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00 FEMM