Ψηφοφορία

Η χρήση της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση είναι υποχρεωτική για κάθε μοναδική και/ή τελική ψηφοφορία επί νομοθετικών ή μη νομοθετικών εκθέσεων σε επιτροπή. Επιπλέον, αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν του ζητηθεί από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο, η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ονομαστική κλήση.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπου σημειώνεται και η ψήφος που έδωσε κάθε βουλευτής.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 8 November 2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 22 October 2018

Load more