Μέλη

Evelyn REGNER
 • Evelyn REGNER Πρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αυστρία
 
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP
 • Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία
 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD
 • Gwendoline DELBOS-CORFIELD Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γαλλία
 
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ
 
Robert BIEDROŃ
 • Robert BIEDROŃ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολωνία
 
Christine ANDERSON
 • Christine ANDERSON Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Λιθουανία
 
Annika BRUNA
 • Annika BRUNA Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Belinda DE LUCY
 • Belinda DE LUCY Μέλος
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
 • Rosa ESTARÀS FERRAGUT Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ισπανία