Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00
FEMM

Robert BIEDROŃ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-02-2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 209 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM