Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 209 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 26 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Γνωμοδότηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Πρόεδρος

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM