Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE)

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Γνωμοδότηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Πρόεδρος

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00
FEMM EMPL

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

24-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-30_1 PE641.255v01-00
FEMM