Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020 EN

03-07-2020 PE 630.250 ITRE BUDG AFET AGRI FEMM CONT
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality EN

15-04-2020 PE 651.042 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, provides evidence that there is still gender bias and inequality in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fields and the digital sector (e.g., digital technologies, Computer Science, Information Technology, Information and Communication Technology, Artificial Intelligence, cybersecurity). This document, prepared at the request of the FEMM Committee (Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies), is intended to provide an up-to-date literature review on the current status of women’s education and employment in STEM fields and the digital sector. In so doing, the corresponding trajectories are examined, from the primary education level up to the employment level, in an attempt to identify obstacles and bottlenecks that prevent gender parity. Finally, suggestions for future research, initiatives and policies that would improve women’s participation in these areas are made.
Συντάκτες : Prof. Dr. Zacharias C. Zacharia, Research in Science and Technology Education Group, Department of Educational Sciences, University of Cyprus Dr. Tasos Hovardas, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus; Dr. Nikoletta Xenofontos, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus Ms Ivoni Pavlou, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus;Ms Maria Irakleous, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Violence against Women: Psychological violence and coercive control EN

16-03-2020 PE 650.336 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, explores whether psychological violence against women is criminalised in select EU Member States, how data is collected regarding this particular form of gender based violence and, in close relation to this, whether custody and visiting rights of perpetrators are affected.
Συντάκτες : Petra JENEY, European Institution of Public Administration, in collaboration with Clara COTRONEO, Igor DIZDAREVIC, Virgil-Ivan CUCU, Tomasz KRAMER, Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ, Roberta RIBEIRO OERTEL, European Institution of Public Administration
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Inter-parliamentary Committee Meeting - 5 March 2020 EN

14-02-2020 PE 649.073 FEMM
Briefing
Περίληψη : This briefing was requested by the FEMM Committee for an Inter-parliamentary Committee Meeting to be held on 5 March 2020 in connection with International Women's Day on 8 March 2020. This thematic briefing concentrates on women and the economy, violence against women, women and climate change, and the backlash against women's rights and gender equality.
Συντάκτες : JOHANNES HEEZEN

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020 EN

10-02-2020 PE 630.245 REGI BUDG EMPL SEDE FEMM
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

FEMM Delegation to Croatia EN

15-01-2020 PE 621.935 FEMM
Briefing
Περίληψη : Briefing made up by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs of the EP to the attention of the FEMM Committee's delegation to Croatia in January 2020.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019 EN

16-12-2019 PE 630.243 SEDE DROI INTA BUDG AFET AGRI ENVI FEMM CONT
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Commitments made at the hearing of Helena DALLI, Commissioner-designate - Equality EN

22-11-2019 PE 621.919 EMPL FEMM
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Helena Dalli, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Women's Rights and Gender Equality, Committee on Employment and Social Affairs and Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Fight against discrimination; - Rights of Persons with Disability; - European Gender Strategy; - Work–Life Balance Directive; - International Partnerships:Empowering women and girls; - Cooperating with the European Parliament and with other Commissioners.
Συντάκτες : Martina SCHONARD, Susanne KRAATZ

FEMM-DEVE ad hoc Delegation to Nairobi - 12-14 November 2019 EN

08-11-2019 PE 621.925 FEMM
Briefing
Περίληψη : This year marks the 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo, where 179 governments adopted a landmark Programme of Action which set out to empower women and girls for their sake, and for the benefit of their families, communities and nations. It also marks the 50th anniversary of the founding of the United Nations Population Fund (UNFPA). A At the ICPD, diverse views on human rights, population, sexual and reproductive health, gender equality and sustainable development merged into a global consensus that placed individual dignity and human rights, including the right to plan one’s family, at the heart of development. A quarter of a century later, some progress has been achieved. There has been a 25 per cent increase in global contraceptive prevalence rate around the world. Adolescent births have declined, and the global maternal mortality ratio has fallen. But progress has been slow and uneven. Hundreds of millions of women around the world are still not using modern contraceptives to prevent unwanted pregnancies, and global targets on reducing maternal deaths have not been met. For a more comprenhesive account of the progress made and the remaining challenges ahead, please consult the report Unfinished business - the pursuit of rights and choices for all.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019 EN

21-10-2019 PE 629.838 INTA BUDG CULT ENVI FEMM CONT
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.