Μη χάσετε:

Ernest Urtasun
15-07-2020 - 08:35 FEMM

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality will vote on the report on gender equality in EU's foreign and security policy, on 16 July. It focuses on various aspects, describing how women and girls are particularly affected by violence, poverty, armed conflicts and climate change. The Committee will also vote on its opinion on the implementation of the Dublin III Regulation, stressing the importance of taking into account the needs of women and girls throughout the asylum procedure.

Jiří Šedivý - Chief Executive European Defence Agency
15-07-2020 - 08:35 SEDE

The Subcommittee on Security and Defence will hold a debate with newly appointed Chief Executive of the European Defence Agency, Jiří Šedivý, on 16 July. The discussion focus on, amongst other things, priorities, various EU defence initiatives, and the means of sustaining EU capability development in times of disruptive challenges. A PESCO (Permanent Structured Cooperation) state of play will also be carried out as a preamble to the future strategic review.

Hands raised up with rainbow colors LGBT rights concept
15-07-2020 - 08:34 LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will look into the joint communication of the Commission and the EEAS entitled “Tackling Covid-19 disinformation - Getting the facts straight”, on 16 July. Afterwards, the Committee will go over the main findings of the EU Fundamental Rights Agency’s survey on LGBTI equality, with its Director Michael O’Flaherty. The survey involved almost 140,000 participants in the EU and North Macedonia and Serbia.

EU2020DE logo
15-07-2020 - 08:34

Parliament's committees will meet representatives of the German Presidency of the Council of the European Union to discuss its priorities in relation to the committees' respective areas of responsibility. These meetings started taking place from 3 July 2020. The German Presidency started in the beginning of July and runs until the end of December 2020.

calendar of the European Parliament
15-07-2020 - 08:34

The Conference of Presidents (CoP) of the European Parliament updated the institution’s calendar of activities on 2 July, to take into account the continuing precautionary measures taken to contain the spread of COVID-19. The full calendar is available on Parliament’s website.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
15-07-2020 - 08:34

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Supporting Analyses

Supporting Analyses provide high-level independent expertise, analysis and policy advice in all areas of activity of the European Parliament.

Visit the Website

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση