Μη χάσετε:

food
28-05-2020 - 09:32 ENVI ECON

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will look into the reports on a framework for achieving climate neutrality, and on shortage of medicines, on 28 May. The new Farm to Fork Strategy and the revamped Health Programme will be discussed with Health and Food Safety Commissioner Kyriakides. The recommendation on a framework to facilitate sustainable investment will be voted on jointly with the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the same day.

Passenger standing at railway platform waiting for board the high speed electric train at subway station. Modern train transport. Tourist standing at floor paint red arrow sign. Urban travel lifestyle
28-05-2020 - 09:32 TRAN

The Commission’s new tourism and transport package of guidelines and recommendations will be discussed by the Committee on Transport and Tourism on 28 May. The aim is to help Member States gradually lift travel restrictions and allow businesses to reopen after months of lockdown, while respecting necessary health precautions. The package also aims at helping the EU tourism sector recover from the pandemic by supporting businesses and ensuring that Europe continues to be a leading destination.

Dr Michael J Ryan from World Health Organization
28-05-2020 - 09:31 DEVE

The Committee on Development will discuss the challenges and impact of the COVID-19 pandemic on the international humanitarian and development response with Michael Ryan, Executive Director of the World Health Organization's Health Emergencies Programme. The debate will take place on 29 May, following the adoption of the WHO resolution on the COVID-19 response.

European Investment Bank
28-05-2020 - 09:31 CONT

The Budgetary Control Committee will vote on the 2018 annual report regarding the control of the financial activities of the European Investment Bank. In his draft report, rapporteur Bas Eickhout addresses the role of the EIB in financing the European Green Deal, the upcoming shift of the EIB to become the EU Climate Bank, the future focus on Just Transition, and the EIB's activities carried out under its external lending mandate. The meeting will take place on 28-29 May.

ICC-CPI
28-05-2020 - 09:31 DROI

The Subcommittee on Human Rights will hold a debate with International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda, on 29 May, to go over the activities of the Prosecutor’s Office. The debate is also expected to focus on particular country situations and on developing themes of interest, including the challenges of the Prosecutor's Office work, notably concerning international support and resources.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Μετάβαση στην ιστοθέση

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση