Μη χάσετε:

Hearings of Margrethe Vestager -Danish-Europe fit for the digital age.jpg
25-05-2020 - 08:47 ECON

The Economic and Monetary Affairs Committee will discuss competition policy and the response to the COVID-19 crisis with Commission Executive Vice-President Vestager, on 25 May. The debate is expected to focus on the implementation of the Temporary State Aid Framework applicable since March 2020, enabling Member States to use the full flexibility in the Treaty's State aid rules to support their economy and help overcome the extremely difficult situation triggered by the Coronavirus outbreak.

Berlaymont Building
25-05-2020 - 08:47 JURI

The Committee on Legal Affairs will hold Structured Dialogues with Internal Market Commissioner Thierry Breton, Commission Vice-President for Values and Transparency Věra Jourová, and Commission Vice-President for Interinstitutional Relations and Foresight.Maroš Šefčovič. The meeting will take place on 25 May.

roll call votes
25-05-2020 - 08:47 LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home affairs will go over the draft interim report regarding the determination of a clear risk of a serious breach of the rule of law in Poland, on 25 May. The Committee will also vote on its draft recommendation on community statistics on migration and international protection, and on its opinion on the negotiations for a new partnership with the UK.

STEM
25-05-2020 - 08:47 FEMM

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality will look at the gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period on 25 May, to prepare a report on gender issues related to the crisis and gender mainstreaming of COVID-related measures. It will also go over the EU Strategy on Gender Equality and EU measures taken against the COVID crisis and their gender aspects with Equality Commissioner Dalli. The draft report on the EU Strategy for Gender Equality will also be discussed

Chess pieces and flags on an European map.
25-05-2020 - 08:47 PECH

The Committee on Fisheries will vote on its opinion regarding the future EU-UK relationship, particularly concerning fisheries, on 25 May. The Committee will notably take position on the link between the overall negotiation on a comprehensive agreement (including on trade) and a long-term fisheries agreement, on access to waters and resources and for a sustainable management of shared resources and marine ecosystems.

Financial Implementation of European Structural and Investment Funds
25-05-2020 - 08:47 EMPL

The Committee on Employment and Social Affairs will hold debates with Equality Commissioner Dalli, and Jobs and Social Rights Commissioner Schmit to go over the Commission Work Programme, on 26 May. The Committee will then look into the situation of contract workers, cross-border workers and the free movement of workers as a result of Covid-19 restrictions. The draft opinion on the establishment of the Reform Support Programme, will be voted on the same day.

Official logo of the European Commission
25-05-2020 - 08:46 AGRI

The Committee on Agriculture and Rural Development will hold a debate with European Commission Director-General for Agriculture and Rural Development, Wolfgang Burtscher, on 26 May. The discussion is expected to focus on the Covid-19 pandemic, its adverse impact on the EU’s agriculture and agri-food industry, and exceptional measures to support the sector.

Josep Borrell Fontelles
25-05-2020 - 08:46 SEDE

The Security and Defence Subcommittee will hold a debate with High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/European Commission Vice-President Josep Borrell Fontelles, on 26 May. The discussion will focus on the impact of the COVID-19 crisis on security and defence, including on CSDP missions and operations. The use of military means to support the fight against the pandemic, and the EU response to cyber-attacks and disinformation campaigns will also be looked into.

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση