Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των ενωσιακών διατάξεων για την ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, των τελωνείων και της προστασίας των καταναλωτών.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εργασίες της επιτροπής μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος περιλαμβάνει προγράμματα εργασιών, έγγραφα συνεδριάσεων, πληροφορίες για ακροάσεις και εργαστήρια, βίντεο συνεχούς ροής και τα ενημερωτικά μας δελτία.
Μια καλά ρυθμιζόμενη ενιαία αγορά είναι το κλειδί για την ευημερία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Η βελτίωση της επιβολής και η διαρκής προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών είναι σημαντικές για την προστασία των δικαιωμάτων και της υγείας των καταναλωτών.
Το μέλλον μάς επιφυλάσσει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων η περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στον τομέ α των υπηρεσιών. Ειδικότερα, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ταχεία τεχνολογική αλλαγή, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής μεταξύ του διαδικτυακού και του μη διαδικτυακού κόσμου, με εγγυημένη αμεροληψία και διαφάνεια, για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά.

Η επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς είναι εφαρμόσιμοι και ότι εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως.

Θεωρώ μεγάλη τιμή να αναλάβω την προεδρία της σημαντικής αυτής επιτροπής και να συνεργάζομαι με βουλευτές που προέρχονται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα με στόχο να προσφέρουμε απτά οφέλη σε καταναλωτές και επιχειρήσεις στο σύνολο της ενιαίας αγοράς.
Επικοινωνία