Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

IMCO

Policy Department A is organising for the IMCO Committee a workshop on the reform of E-commerce directive aimed at contributing to the legislative own-initiative report on "Digital Services Act: improving the functioning of the Single Market".

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής