Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Νομοθετικός έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1807 με θέμα την «ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα»

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ώρα νομοθετικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO