Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Workshop on “Type-approval requirements for motor vehicles as regards their general safety and protection of vehicle occupants and vulnerable road users”
15-10-2019 Μελέτη

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα (Η IMCO στο προσκήνιο)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Εν συντομία