Ανακοινωθέντα Τύπου

Any additional press releases can be found in the "Press room" menu of the Committee's webpage.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

German Presidency outlines priorities to EP committees EN

04-09-2020 AFCO AFET AGRI BUDG CONT CULT DEVE ECON EMPL ENVI FEMM IMCO INTA ITRE JURI LIBE PECH PETI REGI TRAN DROI SEDE

Ministers are outlining the priorities of the German Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

As energy from renewable sources is increasingly part of the European energy mix, MEPs propose ways to step up storage solutions such as hydrogen or home batteries.

The Industry, Research and Energy Committee will debate the follow-up to the EP resolution on the EU’s response to COVID-19, with Commissioners Gabriel and Breton.

The Commission should update its guidelines to select priority energy projects so that the next EU list is in line with its climate policy, said the Energy Committee.

The Industry and Internal Market Committees will discuss the new initiatives in the digital sector with Commissioner Thierry Breton, on Wednesday afternoon.

The Internal Market and the Industry committees questioned Thierry Breton, candidate for the Internal Market portfolio.

The new labelling scheme for car and truck tyres aims to increase consumer awareness and fuel savings, improve safety and decrease noise pollution.

On Thursday, 14 November, the three new Commissioners-designate Olivér Várhelyi, Adina-Ioana Vălean and Thierry Breton will face three-hour hearings in the EP.

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

The Internal Market and Industry committees on Thursday resumed the 2 October hearing of the French candidate for the Internal Market portfolio, Sylvie Goulard.