Μέλη

Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Πρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ρουμανία
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
 • Zdzisław KRASNODĘBSKI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία
 
Morten PETERSEN
 • Morten PETERSEN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Δανία
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
 • Lina GÁLVEZ MUÑOZ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
François ALFONSI
 • François ALFONSI Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γαλλία
 
Nicola BEER
 • Nicola BEER Μέλος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Γερμανία
 
François-Xavier BELLAMY
 • François-Xavier BELLAMY Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Γαλλία
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Κάτω Χώρες
 
Michael BLOSS
 • Michael BLOSS Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία