Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

18-12-2019 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v01-00
TRAN ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

11-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-3 PE644.944v01-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

02-12-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_3 PE644.845v01-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

28-11-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_1 PE644.778v01-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

15-11-2019 ITRE_PV(2019)11-11-1 PE643.194v01-00
ITRE