Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

16-10-2020 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament, in September-November 2019 and in October 2020. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

COVID-19: List of the measures taken in relation to the ITRE remit May-June 2020 EN

13-07-2020 PE 652.726 ITRE
Briefing
Περίληψη : This briefing summarises the recent measures taken by the European Commission on matters within the remit of the Committee on Industry, Research and Energy in response to the urgent and ongoing COVID-19 crisis, while referencing relevant parts of the resolution of the European Parliament of 15 May 2020 on the new multiannual financial framework, own resources and the recovery plan.
Συντάκτες : MATTEO CIUCCI, Frederic GOUARDERES

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020 EN

03-07-2020 PE 630.250 ITRE BUDG AFET AGRI FEMM CONT
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy EN

03-07-2020 PE 652.710 ITRE ECON IMCO EMPL ENVI
Briefing
Περίληψη : As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.
Συντάκτες : AOIFE KENNEDY, Zsuzsanna LAKY, Adolfo BARBERA DEL ROSAL, MATTEO CIUCCI, Christina RATCLIFF, Dirk VERBEKEN

Energy-intensive industries EN

01-07-2020 PE 652.717 ITRE
Μελέτη
Περίληψη : Energy-intensive industries need to reach climate neutrality by 2050. This study describes the technologies available for the decarbonisation of the iron and steel, chemicals, refining and cement industries as well as the existing financial instruments. Technology and policy roadmaps are presented to help shape the Green Deal and enhance the transition to a climate neutral European industry.
Συντάκτες : JSander de BRUYN, Chris JONGSMA, Bettina KAMPMAN, Benjamin GÖRLACH and Jan-Erik THIE

Opportunities of Artificial Intelligence EN

15-06-2020 PE 652.713 ITRE
Μελέτη
Περίληψη : This study focuses on presenting the technological, impact and regulatory state of play in the EU, as compared to key competitor countries. This study also highlights industrial areas in which AI will bring significant socioeconomic benefits, before presenting a methodology for scrutinising the fitness of the EU policy and regulatory framework in the context of AI.
Συντάκτες : James EAGER, Mark WHITTLE, Jan SMIT, Giorgio CACCIAGUERRA, Eugénie LALE-DEMOZ

National COVID-19 contact tracing apps EN

15-05-2020 PE 652.711 ITRE
Briefing
Περίληψη : While the coordination of cross-border interoperable COVID-19 contact tracing apps is a competence of the European Commission, their development is a national competence. This short briefing summarises the current efforts towards, functionalities of and technical decisions on the development of national COVID-19 apps, with a focus on the ongoing centralised vs. decentralised approach and the interoperability of different apps across Europe. All Member States and the Commission consider the interoperability of the apps and backend servers to be essential for the effective tracing of cross-border infection chains, especially for cross-border workers and neighbouring countries. Ultimately, this effort will support the gradual lifting of border controls within the EU and the restoration of the single market’s integrity.
Συντάκτες : MATTEO CIUCCI, Frederic GOUARDERES

COVID-19: List of the measures taken in relation to the ITRE remit - March-April 2020 EN

12-05-2020 PE 648.804 ITRE
Briefing
Περίληψη : This briefing summarises the recent measures taken by the European Commission on matters within the remit of the Committee on Industry, Research and Energy in response to the urgent and ongoing COVID-19 crisis, while referencing relevant parts of the resolution of the European Parliament of 17 April 2020 on EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences.
Συντάκτες : MATTEO CIUCCI, Frederic GOUARDERES

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2020 EN

11-05-2020 PE 630.248 ITRE ECON REGI BUDG IMCO EMPL ENVI LIBE DROI
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Covid-19 Newsletter 1 EN

22-04-2020 PE 648.794 ITRE ECON IMCO EMPL ENVI
Briefing
Περίληψη : In its resolution of 17 April 2020, the European Parliament called on the Commission and the Member States to act together and to ensure that the European Union will emerge stronger from the COVID-19 crisis. This newsletter on COVID-19 aims to keep the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees updated about the main EU recent developments and responses to the current crisis.

The White Paper on Artificial Intelligence EN

02-04-2020 PE 648.773 ITRE
Briefing
Περίληψη : On 19 February 2020, the EU Commission’s published the white paper 'Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust', together with the report 'The safety and liability aspects of AI' and the communication 'A European strategy for data', as part of a wide package on Artificial Intelligence. This briefing summarizes the main aspects of the white paper on Artificial Intelligence, which is currently undergoing a public consultation process open until 31 May 2020.
Συντάκτες : MATTEO CIUCCI, Frederic GOUARDERES

SME focus - Long term strategy for the European industrial future EN

19-03-2020 PE 648.776 ITRE
Μελέτη
Περίληψη : This study focuses on the role of SMEs in Europe’s long-term industrial strategy. It introduces the recent SMEs and digital strategies, together with the European Green Deal. The author recommends the rigorous application of the Think Small First principle in impact assessments for legislation and policy evaluations, the development of different strategies for different SMEs segments, arguing in favour of an SME policy, which mirrors the digital and green twin transition. This document was provided by Policy Department A at the request of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE).
Συντάκτες : Stephanus Johannes SMIT, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP

Europe - the Global Centre for Excellent Research EN

12-03-2020 PE 648.772 ITRE
Εν συντομία
Περίληψη : This paper summarises the study that analyses the EU’s potential to be a global centre of excellence for research as a driver of its future growth in a complex global science and technology (S&T) landscape, and how EU public resources, most notably its research and innovation Framework Programmes, can contribute to this.
Συντάκτες : Reinhilde Veugelers, Michael Baltensperger

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Commitments made at the hearing of Kadri SIMSON, Commissioner-designate - Energy EN

22-11-2019 PE 638.435 ITRE
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people and regions.
Συντάκτες : Francesca BELTRAME, Frederic GOUARDERES

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth EN

22-11-2019 PE 638.438 ITRE CULT
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.
Συντάκτες : Katarzyna Anna ISKRA, Frederic GOUARDERES, PIERRE MARIE HERIARD

Commitments made at the hearing of Thierry BRETON, Commissioner-designate - Internal Market EN

22-11-2019 PE 642.340 ITRE IMCO
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Thierry Breton, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on Industry, research and energy and Internal market and consumer protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - The digital economy and society; - A future-ready European industry and single market; and - Defence industry and space.
Συντάκτες : Mariusz MACIEJEWSKI, Frederic GOUARDERES