Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Environmental liability of companies EN

15-05-2020 PE 651.698 JURI
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, aims at gaining deeper insights into the environmental liability of companies in the European Union. It analyses the role of companies within the Environmental Liability Directive (ELD) and pays attention to potential hurdles that may limit the possibility to hold companies liable for environmental harm. Various remedies to the limited liability of the corporation are discussed and suggestions are formulated to improve access to justice for victims of environmental harm. Specific attention is paid to a balanced regime of mandatory solvency guarantees to support the ELD liabilities of companies.
Συντάκτες : Prof. Dr. Michael G. Faure, Professor of comparative and international environmental law, at Maastricht University and Professor of comparative private law and economics, at Erasmus School of Law in Rotterdam, The Netherlands

Country-Specific Recommendations for 2018 and 2019: A tabular comparison and an overview of implementation EN

21-04-2020 PE 624.443 JURI
Μελέτη
Περίληψη : This study presents the 2018 and 2019 Country-Specific Recommendations as adopted by the Council and their implementation based on the assessment by the European Commission in its Country Reports of 27 February 2019, 05 June 2019 and 26 February 2020. This study was provided by the Economic Governance Support Unit (EGOV).
Συντάκτες : Jost ANGERER, OVIDIU IONUT TURCU, KRISTINA GRIGAITE

Handbook on the incompatibilities and immunity of the Members of the European Parliament EN

16-03-2020 PE 621.936 JURI
Μελέτη
Περίληψη : Upon request by the Committee on Legal Affairs, this handbook, provided by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, summarises, in its first part, the EU legal framework on the incompatibilities and immunity of Members of the European Parliament. Based on national reports, the second part of the handbook gives an overview, for each EU Member State, of the relevant national provisions on the composition of national governments and parliaments as well as those on national parliamentary immunities. This handbook will be updated regularly based on information received; please hold as reference the date of edition.
Συντάκτες : Roberta PANIZZA, Eeva PAVY

The Unified Patent Court after Brexit EN

11-03-2020 PE 649.575 JURI
Εν συντομία
Περίληψη : Great Britain has recently made known that it does not intend to apply the International Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).
Συντάκτες : Udo BUX

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2019 EN

26-11-2019 PE 630.242 INTA BUDG AGRI JURI ECON
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Commitments made at the hearing of Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-President-designate - Interinstitutional Relations and Foresight EN

22-11-2019 PE 621.918 AFCO JURI
Briefing
Περίληψη : This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.
Συντάκτες : Giorgio Mussa, Roberta PANIZZA

Commitments made at the hearing of Didier REYNDERS, Commissioner-designate - Justice EN

22-11-2019 PE 621.923 JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: Upholding the rule of law; and Justice and consumer protection.
Συντάκτες : Udo BUX, Ottavio MARZOCCHI

EU Patent and Brexit EN

05-11-2019 PE 596.800 JURI
Λεπτομερής ανάλυση
Περίληψη : This In-depth Analysis resumes the possible scenarios concerning several Intellectual Property provisions of EU and international law in the event of a withdrawal of the United Kingdom with or without a proper withdrawal agreement. It tries to clarify the question how Brexit may affect the entry into force of the new European Patent with Unitary effect (EPUE), especially, if the Unified Patent Court Agreement (UPCA) can enter into force, even in case the UK has withdrawn from the EU. What would be the necessary steps to be taken by the EU in order to ensure the functioning of the future European Unitary patent and in case the UPC Agreement would have to be revised because of Brexit.
Συντάκτες : Udo BUX