Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

OPINION on the EU Strategy for Gender Equality EN

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

AMENDMENTS 1 - 86 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Nadine MORANO

OPINION on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

OPINION with recommendations to the Commission on Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 240 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 290 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 289 - Σχέδιο έκθεσης Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Nadine MORANO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 267 - Σχέδιο έκθεσης Ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 – Συνέχιση της στήριξης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-116 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 286 - Σχέδιο έκθεσης Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η ΕΕ επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν τη στρατιωτική και εμπορική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 254 - Σχέδιο έκθεσης Η διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 90 - Σχέδιο έκθεσης Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 94 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 69 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 95 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: μέτρα και πρακτικές βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 32 - Σχέδιο γνωμοδότησης Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

06-04-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: μέτρα και πρακτικές βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

06-04-2020 LIBE_PA(2020)650375 PE650.375v01-00 LIBE
Paul TANG

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

02-04-2020 LIBE_PR(2020)650351 PE650.351v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

27-03-2020 LIBE_PA(2020)648624 PE648.624v01-00 LIBE
Evin INCIR

Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, τμήμα III – Επιτροπή

27-03-2020 LIBE_AL(2020)648629 PE648.629v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

12-03-2020 LIBE_AM(2020)648415 PE648.415v03-00 LIBE
Clare DALY

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

11-03-2020 LIBE_PV(2019)11-25-1 PE644.825v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

11-03-2020 LIBE_PV(2020)01-20-1 PE646.883v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

10-03-2020 LIBE_PV(2020)02-19-1 PE648.369v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

03-03-2020 LIBE_AM(2020)648414 PE648.414v02-00 LIBE
Clare DALY

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

02-03-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v02-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

26-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v03-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00 LIBE
Tineke STRIK