Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Ακρόαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation