Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

16-10-2020 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament, in September-November 2019 and in October 2020. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

In the name of COVID: An Assessment of the Schengen Internal Border Controls and Travel Restrictions in the EU EN

30-09-2020 PE 659.506 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, assesses the mobility restrictive measures adopted by the EU and its Member States in the fight against COVID-19. It examines the reintroduction of Schengen internal border controls and intra- and extra-EU travel restrictions. It assesses their compatibility with the Schengen Borders Code, including proportionality, non-discrimination, privacy and free movement. The research demonstrates that policy priorities have moved from a logic of containment to one characterized by a policing approach on intra-EU mobility giving priority to the use of police identity/health checks, interoperable databases and the electronic surveillance of every traveller. It concludes that Schengen is not in 'crisis'. Instead there has been an ‘EU enforcement and evaluation gap’ of Member States compliance with EU rules in areas falling under EU competence.
Συντάκτες : Sergio Carrera, Ngo Chun Luk

Police Information Exchange - The future developments regarding Prüm and the API Directive EN

15-09-2020 PE 658.542 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, aims to provide background information and policy recommendations concerning police information exchange and in particular the future developments regarding Prüm and the API Directive (Directive 2004/82/EC).
Συντάκτες : Dr Niovi VAVOULA, Queen Mary University of London

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2020 EN

11-09-2020 PE 648.238 BUDG CULT AFET EMPL LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Hate speech and hate crime in the EU and the evaluation of online content regulation approaches EN

15-07-2020 PE 655.135 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study was commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee. The study argues that hate speech and hate crimes poison societies by threatening individual rights, human dignity and equality, reinforcing tensions between social groups, disturbing public peace and public order, and jeopardising peaceful coexistence. The lack of adequate means of prevention and response violates values enshrined in Article 2 of the TEU. Member States have diverging rules, and national public administrations are torn by disagreement in values. Therefore, EU regulation is needed to reinforce the existing standards and take measures to counter hate speech and counter-act against hate speech and hate crime. The study – on the basis of a cross-country comparison conducted – proposes concrete, enforceable and systematic soft and hard law measures to counter hate speech and hate crimes EU-wide efficiently.
Συντάκτες : Judit BAYER, Petra BÁRD

SAFETY OF JOURNALISTS AND THE FIGHTING OF CORRUPTION IN THE EU EN

15-07-2020 PE 655.187 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : Journalism and journalists face a growing range of threats, including violence and harassment; the misuse of defamation and other laws against them, and restrictive measures on freedom of information and expression adopted in response to the Covid-19 crisis. States must ensure a safe and favourable environment for journalists to perform their public watchdog function. This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, examines the overall chilling effect of crimes and threats against journalists and explores various regulatory and other measures to counter them.
Συντάκτες : Tarlach McGONAGLE

Climate Change and Migration EN

15-07-2020 PE 655.591 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, examines legal and policy responses to environmental migration and displacement. Following a review of international, regional and national initiatives and legal instruments, it offers recommendations on ways to better address root causes and consequences of the climate change-migration nexus in Europe and beyond.
Συντάκτες : Albert KRALER, Danube University Krems Caitlin KATSIAFICAS, International Centre for Migration Policy Development Martin WAGNER, International Centre for Migration Policy Development

Artificial Intelligence and Law Enforcement - Impact on Fundamental Rights EN

15-07-2020 PE 656.295 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, examines the impact on fundamental rights of Artificial Intelligence in the field of law enforcement and criminal justice, from a European Union perspective. It presents the applicable legal framework (notably in relation to data protection), and analyses major trends and key policy discussions. The study also considers developments following the Covid-19 outbreak. It argues that the seriousness and scale of challenges may require intervention at EU level, based on the acknowledgement of the area’s specificities.
Συντάκτες : Prof. Dr. Gloria GONZÁLEZ FUSTER, Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Organised Property Crime in the EU EN

14-07-2020 PE 656.042 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), aims to provide information on Organised Property Crime in the EU, by offering a strategic discussion on the Union policies on this topic and highlighting key recommendations for future action. The study proposes a holistic approach to the problem, adding new elements to existing measures.
Συντάκτες : Ernesto U. SAVONA, Director of Transcrime (Joint Research Centre on Transnational Crime) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (www.transcrime.it) Matteo ANASTASIO, Sant’Anna School of Advanced Studies and intern at Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2020 EN

12-06-2020 PE 630.249 INTA BUDG REGI IMCO LIBE
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Strengthening the Fundamental Rights Agency - The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation EN

15-05-2020 PE 653.056 LIBE
Μελέτη
Περίληψη : Since it was set up in 2007, the EU Agency for Fundamental Rights has demonstrated its ability produce high-quality research, and to provide the EU institutions and the EU Member States implementing Union law with expert advice on fundamental rights issues. The regulatory framework under which the Agency operates, however, is not fully appropriate to discharge its mandate effectively. This in-depth study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs identifies how it could be improved.
Συντάκτες : Professor Olivier DE SCHUTTER
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2020 EN

11-05-2020 PE 630.248 ITRE ECON REGI BUDG IMCO EMPL ENVI LIBE DROI
Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU EN

23-04-2020 PE 651.343 LIBE
Briefing
Περίληψη : This Briefing was prepared by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs upon request of the LIBE committee Monitoring Group on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights. It focuses on the measures adopted by EU Member States to fight Covid-19 and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights in the EU. The Policy Department has monitored such measures and examined their impact in relation to: state of emergency and exceptional powers, the functioning of national parliaments and of the judiciary; freedom of movement; freedom of expression and of the media; freedom of assembly; privacy and data protection; asylum; prisons; discrimination and vulnerable groups; other issues of relevance for Art. 2 TEU. The monitoring exercise reveals a series of areas of possible concern for the EU and the European Parliament. This exercise is notably useful in preparation of the first annual inter-institutional monitoring exercise in the framework of the new European mechanism on the Rule of Law.
Συντάκτες : Ottavio MARZOCCHI

New avenues for legal and labour migration - Selected and commented bibliography of research since 2015 EN

06-04-2020 PE 649.576 LIBE
Λεπτομερής ανάλυση
Περίληψη : The Commissions Legal Migration Fitness check of March 2019 found the objectives of the EU's legal migration directives still relevant to the EU's needs, but found that it presents a fragmented system which impacts the coherence and effectiveness of the system as a whole. In view of the upcoming LIBE own-initiative report on "New avenues for legal labour migration", this in-depth analysis of Policy Department C presents short summaries of relevant research on the subject since 2015, covering the role and effects of migration policies, the mobility of third-country nationals in the EU, how to attract international talent to the EU and how to improve integration in the host society.
Συντάκτες : Marion SCHMID-DRÜNER
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life EN

22-11-2019 PE 621.920 CULT LIBE
Briefing
Περίληψη : The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.
Συντάκτες : Katarzyna Anna ISKRA, INA SOKOLSKA, PIERRE MARIE HERIARD

Commitments made at the hearing of Ylva JOHANSSON, Commissioner-designate - Home Affairs EN

22-11-2019 PE 621.922 LIBE
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Ylva Johansson, appeared before the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: General approach, Common European values, A fresh start on migration and Internal security.
Συντάκτες : Udo BUX

Commitments made at the hearing of Didier REYNDERS, Commissioner-designate - Justice EN

22-11-2019 PE 621.923 JURI LIBE
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: Upholding the rule of law; and Justice and consumer protection.
Συντάκτες : Udo BUX, Ottavio MARZOCCHI

Commitments made at the hearing of Věra JOUROVÁ, Vice-President-designate - Values and Transparency EN

22-11-2019 PE 621.924 AFCO LIBE
Briefing
Περίληψη : The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: á - Strengthening democracy and transparency; and - Upholding Europe’s values and rights.
Συντάκτες : Ottavio MARZOCCHI, Eeva PAVY