Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
FEMM Committee meeting via remote participation - INTERACTIO

Ημερήσια διάταξη

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
REMOTE

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
FEMM Committee meeting via remote participation - INTERACTIO

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
REMOTE participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Συντονιστές
Remote meeting of CONT coordinators

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
CONT remote committee meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
REMOTE participation

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
REMOTE participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
CONT Extraordinary committtee meeting - remote participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
AFCO extraordinary committee meeting - with remote participation

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
REMOTE

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


null

Συντονιστές

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation. AGRI extraordinary meeting (to open the final vote)

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- Remote participation

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
TRAN Committee meeting on 13 July 2020 (remote participation)

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Συντονιστές
Coordinators with REMOTE participation

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
with remote participation

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- remote meeting