Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Συντονιστές
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Ακρόαση
ECON HEARING OF COMMISSIONER-DESIGNATE M. McGUINNESS

Ημερήσια διάταξη

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Ακρόαση
INTA - HEARING OF COMMISSIONER-DESIGNATE V. DOMBROVSKIS

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
TRAN Committee meeting on 12 October 2020 (remote participation)

Ημερήσια διάταξη

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Συντονιστές
Coordinators' Meeting of the Special Committee on Beating Cancer

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- Remote participation

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
- with remote participation

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Ακρόαση
ECI HEARING Minority SafetyPack (LIBE-CULT-PETI)