Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
LIBE ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Συντονιστές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση