Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Τελευταία συνοπτικά πρακτικά

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 29 June 2020 EN

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

MINUTES - Monday, 29 June 2020 EN

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

02-07-2020 AFET_PV(2020)06-22-1 PE653.899v01-00 AFET

MINUTES - Monday, 16 December 2019 EN

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

01-07-2020 AFET_PV(2019)12-04-1 PE647.058v01-00 AFET

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

23-06-2020 PETI_PV(2020)06-16-1 PE653.828v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

17-06-2020 CONT_PV(2020)05-28-1 PE652.589v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

17-06-2020 CONT_PV(2020)06-11-1 PE653.776v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Απριλίου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 21 Απριλίου 2020

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

09-06-2020 AFET_PV(2020)06-04-1 PE652.641v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Μαΐου 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

MINUTES - Monday, 8 June 2020 - Tuesday, 9 June 2020 EN

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

05-06-2020 DROI_PV(2020)06-05-1 PE653.728v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Μαΐου 2020

02-06-2020 AFET_PV(2020)05-19-1 PE652.408v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

MINUTES - Tuesday, 2 June 2020 EN

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

02-06-2020 PETI_PV(2020)04-30-1 PE650.617v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 - Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

29-05-2020 DROI_PV(2020)05-29-1 PE652.567v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

27-05-2020 AFET_PV(2020)01-20-1 PE646.880v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

25-05-2020 JURI_PV(2020)05-25-1 PE652.428v01-00 JURI

MINUTES - Wednesday, 20 May 2020 EN

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Μαΐου 2020

19-05-2020 PETI_PV(2020)05-19-1 PE652.339v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-09-1 PE646.768v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-16-1 PE646.853v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE