Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Τελευταία συνοπτικά πρακτικά

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 15 July 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 6 July 2020 - Tuesday, 7 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 13 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 EN

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

MINUTES - Tuesday, 1 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

04-09-2020 AFET_PV(2020)09-01-1 PE657.148v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

03-09-2020 PETI_PV(2020)07-14-1 PE654.088v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

02-09-2020 AFET_PV(2020)07-14-1 PE655.673v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

02-09-2020 CULT_PV(2020)07-06-1 PE655.907v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

MINUTES - Monday, 31 August 2020 EN

31-08-2020 DROI_PV(2020)08-31-1 PE657.269v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

13-08-2020 SEDE_PV(2020)07-16-1 PE655.691v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

23-07-2020 CONT_PV(2020)07-06-1 PE655.661v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

20-07-2020 CONT_PV(2020)06-25-1 PE655.693v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

14-07-2020 AFET_PV(2020)06-22-1 PE653.899v02-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

14-07-2020 PETI_PV(2020)07-02-1 PE654.035v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

09-07-2020 AFET_PV(2020)07-06-1 PE654.085v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)02-17-1 PE648.433v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)04-27-1 PE650.583v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)05-26-1 PE652.516v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)05-29-1 PE652.543v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)06-25-1 PE653.987v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

09-07-2020 SEDE_PV(2020)07-02-1 PE654.057v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

MINUTES - Tuesday, 7 July 2020 EN

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

MINUTES - Tuesday, 7 July 2020 EN

07-07-2020 DROI_PV(2020)07-07-1 PE655.895v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

03-07-2020 DROI_PV(2020)07-03-1 PE655.676v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

01-07-2020 AFET_PV(2019)12-04-1 PE647.058v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

26-06-2020 DROI_PV(2020)06-26-1 PE654.000v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

23-06-2020 PETI_PV(2020)06-16-1 PE653.828v01-00 PETI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 - Tuesday, 23 June 2020 EN

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

22-06-2020 DROI_PV(2020)06-22-1 PE654.077v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA