Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 AFET_PV(2019)10-08-1 PE641.425v01-00
AFET

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v01-00
JURI

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019 - Thursday, 25 July 2019

16-10-2019 LIBE_PV(2019)07-24-1 PE639.959v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 23 September 2019 - Tuesday, 24 September 2019

15-10-2019 INTA_PV(2019)09-23-1 PE641.309v01-00
INTA

 

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

15-10-2019 ECON_PV(2019)09-16-1 PE642.891v01-00
ECON

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

15-10-2019 EMPL_PV(2019)10-02-1 PE641.359v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 22 July 2019 - Tuesday, 23 July 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-22-1 PE641.083v01-00
ENVI