Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00
ENVI ECON

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

24-02-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 9 January 2020

24-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 10 February 2020

21-02-2020 DROI_PV(2020)02-10-1 PE648.328v01-00
DROI

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Thursday, 6 February 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 27 January 2020

12-02-2020 SEDE_PV(2020)01-27-1 PE646.952v01-00
SEDE