Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019 - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 LIBE_PV(2019)11-11-1 PE643.183v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v01-00
SEDE

 

  MINUTES - Monday, 25 November 2019

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Thursday, 12 September 2019

04-12-2019 LIBE_PV(2019)09-12-1 PE641.402v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 14 October 2019

04-12-2019 LIBE_PV(2019)10-14-1 PE644.857v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

  MINUTES - Tuesday, 24 September 2019

02-12-2019 LIBE_PV(2019)09-24-1 PE642.856v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

29-11-2019 LIBE_PV(2019)10-21-1 PE642.954v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 25 November 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA