Μέλη

Chris DAVIES
 • Chris DAVIES Πρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Peter van DALEN
 • Peter van DALEN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Κάτω Χώρες
 
Søren GADE
 • Søren GADE Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Δανία
 
Giuseppe FERRANDINO
 • Giuseppe FERRANDINO Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR
 • Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Πορτογαλία
 
Clara AGUILERA
 • Clara AGUILERA Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Christian ALLARD
 • Christian ALLARD Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Pietro BARTOLO
 • Pietro BARTOLO Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
François-Xavier BELLAMY
 • François-Xavier BELLAMY Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Γαλλία
 
Izaskun BILBAO BARANDICA