Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

10-09-2019 PECH_PV(2019)09-04-1 PE641.090v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

25-07-2019 PECH_PV(2019)07-23-1 PE639.825v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

11-07-2019 PECH_PV(2019)07-10-1 PE639.740v01-00
PECH