Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00
PECH

Nuno MELO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

31-10-2019 PECH_OJ(2019)11-11_1 PE643.059v01-00
PECH

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί της εφαρμογής της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00
PECH

João FERREIRA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00
PECH

João FERREIRA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-11-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00
PECH

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00
PECH