Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Research for PECH Committee - EU fisheries policy – latest developments and future challenges
07-11-2019 Μελέτη

Research for PECH Committee-Environmental, social and economic sustainability of European eel management
14-02-2019 Μελέτη

Research for PECH Committee - Implementation and impact of key European Maritime and Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal
15-01-2019 Μελέτη

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
12-12-2018 Μελέτη

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam
30-11-2018 Μελέτη

Research for PECH Committee - Discard ban, Landing Obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Spanish Case
13-11-2018 Μελέτη

Research for PECH Committee - Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Italian case
13-11-2018 Μελέτη

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland
14-09-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Εν συντομία

Research for PECH Committee - Training of Fishers
03-07-2018 Μελέτη