Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της Επιτροπής Αναφορών.

Οι Συνθήκες και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνουν για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους, για θέμα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

Η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια να εξετάζει και να δίνει συνέχεια στις εν λόγω αναφορές και, ως εκ τούτου, λειτουργεί αδιαμφισβήτητα ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η υποβολή αναφορών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να κοινοποιούν τις άμεσες εμπειρίες τους, συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών στη νομοθετική δραστηριότητα της Ένωσης, τους φέρνει πιο κοντά στους ευρωβουλευτές τους και ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων.

Επιπλέον, η Επιτροπή Αναφορών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον βαθμό που, μέσω των αναφορών που λαμβάνει, συμβάλλει στην καταγγελία και στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Σας προτρέπω να ασκείτε το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και ελπίζω ειλικρινά ότι θα παρακολουθείτε το έργο που επιτελεί η επιτροπή μας εξ ονόματός σας.

Ντολόρς Μονσεράτ
Επικοινωνία