Τελευταία νέα

Next meeting of the Committee on Petitions

06-02-2020 - 10:49
Image of a meeting room with people

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

20-02-2020 - 09:02
PETI Συνεδρίαση
19-02-2020 - 14:33
PETI Συνεδρίαση
19-02-2020 - 10:06
PETI Συνεδρίαση

Bλέπε επίσης

Καλωσόρισμα

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της Επιτροπής Αναφορών.

Οι Συνθήκες και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνουν για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους, για θέμα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

Η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια να εξετάζει και να δίνει συνέχεια στις εν λόγω αναφορές και, ως εκ τούτου, λειτουργεί αδιαμφισβήτητα ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα



Επικοινωνία