Τελευταία νέα

Next REGI meeting - 7 September 2020 (extraordinary remote meeting)

16-07-2020 - 20:57
Voting at the REGI meeting Voting at the REGI meeting
REGI meeting - voting time © European Parliament

The next extraordinary remote Committee meeting will take place on Monday, 7 September 2020 from 13:45 to 15:45.

In the context of the exponential growth of the coronavirus disease (COVID-19), the President of the European Parliament has announced a number of measures to contain the spread of epidemic and to safeguard Parliament's core activities.

On 2 April and 2 July, the Conference of Presidents updated the EP"s calendar of activities (see attached below).

The current precautionary measures adopted by the European Parliament to contain the spread of COVID-19 do not affect work on legislative priorities. Core activities are reduced, but maintained to ensure that the institution's legislative, budgetary, scrutiny functions are maintained.

Latest press releases

German Presidency outlines priorities to EP committees EN

04-09-2020 AFCO AFET AGRI BUDG CONT CULT DEVE ECON EMPL ENVI FEMM IMCO INTA ITRE JURI LIBE PECH PETI REGI TRAN DROI SEDE

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση