Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Impatti PSPP su settore corporate Eurozona

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019 - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 LIBE_PV(2019)11-11-1 PE643.183v02-00
LIBE