Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0274/2019 by T. H. (Finnish) on the taxation of electric car charging in Finland

18-10-2019 PETI_CM(2019)641352 PE641.352v02-00
PETI

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 AFET_PV(2019)10-08-1 PE641.425v01-00
AFET

 

  DRAFT REPORT on the implementation of the common foreign and security policy – annual report

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 6 November 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO