Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v01-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

Δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΣ

Κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΣ

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

  DRAFT AGENDA - Monday, 27 January 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 27 January 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00
ENVI

Pascal CANFIN