Τελευταία νέα

Next SEDE meeting

19-02-2020 - 12:34
SEDE meeting room on 17 June 2015

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα

Καλωσόρισμα

Nathalie Loiseau

Ένα δύσκολο γεωστρατηγικό πλαίσιο με αναδυόμενες στρατιωτικές δυνάμεις, η διατήρηση της τρομοκρατικής απειλής, οι ένοπλες συγκρούσεις στην άμεση γειτονία, η άνοδος του υβριδικού πολέμου και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των στρατηγικών υποδομών της ΕΕ έχουν συμβάλει στο να καταστεί η ασφάλεια και η άμυνα κορυφαία προτεραιότητα στο πολιτικό της θεματολόγιο.

Υιοθετώντας μια συνολική στρατηγική το 2016, η ΕΕ άνοιξε μια πορεία για την ενίσχυση του ρόλου της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα και με την επιθυμία πολλών Ευρωπαίων. Νέα μέσα αναδύθηκαν: μια δομημένη μόνιμη συνεργασία, η οποία συγκεντρώνει 25 κράτη μέλη και επιτρέπει την υλοποίηση της έννοιας της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Τα εν λόγω μέσα είναι στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στις συμμαχίες μας και να μας προστατεύουν αυτόνομα όποτε είναι δυνατόν.

Η αποστολή της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) είναι να επιτρέψει τη διεξοδική δημόσια συζήτηση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όλων των δράσεων της ΕΕ στον τομέα της ΚΠΑΑ, ιδίως όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, τις ικανότητες και τις επιχειρήσεις. Η SEDE προτίθεται να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Η ανάπτυξη των σχέσεων με τους στρατηγικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, καθώς και με τρίτες χώρες που είναι υπέρμαχοι της πολυμερούς προσέγγισης και της διεθνούς τάξης για την ειρήνη, θα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των μελλοντικών δραστηριοτήτων της SEDE.

Nathalie Loiseau

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι