Μέλη

Nathalie LOISEAU
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα
 
Kinga GÁL
 • Kinga GÁL Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ουγγαρία
 
Özlem DEMIREL
 • Özlem DEMIREL Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γερμανία
 
Lukas MANDL
 • Lukas MANDL Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Αυστρία
 
Attila ARA-KOVÁCS
 • Attila ARA-KOVÁCS Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ουγγαρία
 
Petras AUŠTREVIČIUS
 
Traian BĂSESCU
 • Traian BĂSESCU Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ρουμανία
 
Lars Patrick BERG
 • Lars Patrick BERG Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Hynek BLAŠKO
 • Hynek BLAŠKO Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Τσεχία