Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Monday, 27 January 2020

12-02-2020 SEDE_PV(2020)01-27-1 PE646.952v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

11-02-2020 SEDE_OJ(2020)02-17_1 PE647.137v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-27_1 PE646.804v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

13-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-22_1 PE646.777v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

16-12-2019 SEDE_PV(2019)12-02-1 PE644.881v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v02-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE