Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

The 2019 proposed amendments to the Treaty establishing the European Stability Mechanism
11-10-2019 Λεπτομερής ανάλυση

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
11-10-2019 Briefing

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead
08-10-2019 Briefing

Towards a fundamental re-design of Banks’ Stress Tests in the EU?
04-10-2019 Briefing

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycles, January 2019
03-10-2019 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (October 2019)
03-10-2019 Briefing

The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
03-10-2019 Briefing

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Λεπτομερής ανάλυση

The European Systemic Risk Board – systemic risk update, stress tests and work in progres
20-09-2019 Briefing

The European Systemic Risk Board – Main features, mandate and accountability
19-09-2019 Briefing

Άλλες πηγές

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.