Περιοδικές εκδόσεις

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

11-05-2020 - 17:16

In this issue of the newsletter, Director-General for Internal Policies Riccardo Ribera d'Alcalá talks about the key role that parliamentary committees play in shaping the European exit strategy from the COVID-19 health crisis and adopting the necessary measures towards rebuilding the economy. Other issues featured in this edition include the environment, the rule of law, the budget, and biodiversity and human rights. Forthcoming publications are also announced.

Badge with the EU flag on the shoulder of a soldier
10-02-2020 - 16:19

In this issue of the newsletter, SEDE Chair Nathalie Loiseau discusses the increased role of the EU in security and defence in the Continent and announces four research papers that take stock of the achievements and remaining challenges for the development of the CSDP. Other issues featured in this edition include health, cohesion, women’s rights, and budget. Forthcoming publications and events are also announced.

1 euro coin going through a simplified hemicycle drawing
13-01-2020 - 16:43

A number of emerging trends have challenged the traditional understanding of money, such as the decline in the use of cash, the emergence of cryptocurrencies and the prospect of central bank digital currencies, says ECON Chair Irene Tinagli, who also presents a series of papers on the benefits and risks of digitalisation of money for society. Other issues featured in this edition include agriculture, Brexit, innovation funding, and defence. Forthcoming publications and events are also announced.

EU flag on a small pile of coins
16-12-2019 - 17:25

More ambitious budget is needed and the European Parliament will not give its consent on MFF without significant progress on own resources, states BUDG Chair, Johan Van Overtveldt, in the opening article of the latest Monthly Highlights newsletter. Other issues featured in this edition include the European Public Prosecutor’s Office, EU climate change policies, development and environment in the Mekong region, farming employment, and professional status of rural women in the EU.

Commitments made at the Hearings of Commissioners-Designate
27-11-2019 - 10:47

The Policy Departments and Economic Governance Support Unit have produced a series of briefings on salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents- and Commissioners-designate at their respective hearings. These briefings have also been compiled in one document and are the main feature of the latest Policy Departments’ Monthly Highlights. Other issues featured in this edition include EU patent law, budget, Eastern Partnership, European Central Bank, and agriculture.

Happy smiling farmer with hat standing proud in front of field landscape holding wooden box with fresh vegetables
22-10-2019 - 10:40

Following a recent report of the AGRI committee, Chair Norbert Lins, announces a new study on Megatrends in the agri-food sector, giving updates on the state of play and offering relevant policy options. The study will be presented at the committee meeting of 4-5 November. Other issues featured in this edition include gender equality, the Commissioners’ code of conduct, trade, health, and culture. Forthcoming publications and events are also announced.

Load more

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Μετάβαση στην ιστοθέση
Cover picture representing the logo of the EP on a blue background

Subscribe to our monthly publication

If you wish to receive this monthly publication, please send an email to: