Ανακοινωθέντα Τύπου

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Croatian Presidency outlines priorities to EP committees EN

24-01-2020 AFET AGRI BUDG CULT ECON EMPL ENVI FEMM IMCO INTA PECH REGI TRAN

Ministers are outlining the priorities of the Croatian Presidency of the Council of the EU to parliamentary committees, in a series of meetings.

A deal between Parliament and Finnish Presidency negotiators on reforming the road transport sector was approved by the Transport and Tourism Committee on Tuesday.

Transport and Tourism Committee MEPs quizzed Adina-Ioana Vălean, candidate for the transport portfolio.

Hearings of new Commissioners-designate EN

13-11-2019 AFET IMCO ITRE TRAN

On Thursday, 14 November, the three new Commissioners-designate Olivér Várhelyi, Adina-Ioana Vălean and Thierry Breton will face three-hour hearings in the EP.

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019 AFCO AFET AGRI BUDG CONT CULT DEVE ECON EMPL ENVI FEMM IMCO INTA ITRE JURI LIBE PECH PETI REGI TRAN DROI SEDE