Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast põhiseaduskomisjoni (AFCO) veebilehele! Põhiseaduskomisjon valvab Euroopa integratsiooniprotsessi institutsiooniliste aspektide, eelkõige aluslepingute rakendamise ja vajaduse korral nende muutmise järele. Komisjon on pädev ka Euroopa Parlamendi kodukorraga seotud küsimustes.

Küsimusi, mis käsitlevad otsuseid tegevaid institutsioone ja otsustusmehhanisme, peetakse sageli liiga abstraktseteks, kuid need pakuvad Euroopa Liidule olulise võimaluse saavutada kodanike soovitud poliitilisi eesmärke. Parlamendi käesoleval ametiajal keskendub põhiseaduskomisjon sellele, et EL muutuks tõhusamaks, demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks ning liiguks oma kodanikele lähemale.

Muu hulgas võitleme selle eest, et kindlustada Euroopa Parlamendile seadusandliku algatuse õigus ning tagada parlamendi uurimiskomisjonidele toimivad volitused. Meie tegevuse keskmes on ka Euroopa valimisõigus, Euroopa tasandi erakondade põhikiri, Euroopa kodanikualgatus ja lobistide register.

Veel üks ülioluline teema on Ühendkuningriigi väljaastumine EList. AFCO-komisjon töötab selle nimel, et tagada liidu kui terviku huvid ning kõigi Ühendkuningriigis elavate liidu kodanike ja mandril elavate Ühendkuningriigi kodanike õiguste kaitse.

Antonio Tajani
Kontakt