Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 24 September 2020 EN

24-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-24_1 PE657.418v01-00 AFCO

ARVAMUS ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

DRAFT OPINION on the Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ARVAMUS üldsuse juurdepääsu dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) käsitleva 2016.–2018. aasta aruande kohta

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

ARVAMUS mis käsitleb soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 1. september 2020

01-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-01_1 PE655.943v01-00 AFCO

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 27. august 2020

27-08-2020 AFCO_OJ(2020)08-27_1 PE655.912v01-00 AFCO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 16 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–265 - Raporti projekt Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–93 - Arvamuse projekt ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 14. juuli 2020

14-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-14_1 PE654.112v01-00 AFCO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 49 - Arvamuse projekt Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

RAPORTI PROJEKT kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 14. juuli 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 7. juuli 2020

07-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-07_1 PE654.025v01-00 AFCO

MINUTES - Tuesday, 7 July 2020 EN

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 2. juuli 2020

02-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-02_1 PE653.953v01-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekt

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Neljapäev, 2. juuli 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõtte kohta

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 8. juuni 2020

08-06-2020 AFCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.566v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 8. juuni 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ARVAMUS aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–33 - Arvamuse projekt Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ARVAMUS soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PROTOKOLL - Teisipäev, 26. mai 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 26. mai 2020

18-05-2020 AFCO_OJ(2020)05-26_1 PE652.380v01-00 AFCO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–85 - Arvamuse projekt Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ARVAMUSE PROJEKT soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

TEATIS LIIKMETELE Suunised, kuidas menetleda kodanike rühmadelt saadud taotlusi (milles palutakse kontrollida, kas Euroopa tasandi erakond või sihtasutus järgib liidu aluseks olevaid väärtusi)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT üldsuse juurdepääsu dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) käsitleva 2016.–2018. aasta aruande kohta

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 24 - Arvamuse projekt 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 37 - Arvamuse projekt Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. veebruar 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Kolmapäev, 19. veebruar 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. jaanuar 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Teisipäev, 28. jaanuar 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

SOOVITUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 9. detsember 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 9. detsember 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. detsember 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

ARVAMUS ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – 2018. aasta aruanne

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKOLL - Esmaspäev, 25. november 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–25 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 25. november 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00 AFCO

Arvamus Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta – 2018. aasta aruanne

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROTOKOLL - Teisipäev, 12. november 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

ARVAMUSE PROJEKT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – 2018. aasta aruanne

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 21. oktoober 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 21. oktoober 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 8. oktoober 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Teisipäev, 8. oktoober 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 3. oktoober 2019

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00 AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 7. oktoober 2019

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00 AFCO LIBE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 30. september 2019

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00 AFCO JURI

PROTOKOLL - Kolmapäev, 25. september 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Teisipäev, 3. september 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–7 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 10. juuli 2019

10-07-2019 AFCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.678v01-00 AFCO